HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
NEWS UPDATE | เรียนจีน-รู้ข่าว
อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร [26-12-2008]
6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ [26-12-2008]
ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง [05-01-2009]
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 [05-01-2009]
ภาพยนตร์ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน ได้รับการบันทึกเปิดตัวรายได้ 15 ล้านหยวน [05-01-2009]

首日票房1500万
《非诚勿扰》创纪录

ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน” ได้รับการบันทึก
เป็นภาพยนตร์วันแรกทำรายได้ 15 ล้านหยวน
เนื้อข่าว

   จีนไทยรายงานสรุป - ภาพยนตร์ตลกเรื่อง “ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน” ที่เฝิงเสี่ยวกังทำเพื่อฉลองปีใหม่อีกครั้ง เข้าฉายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม บัตรภาพยนตร์วันแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้ขายได้ 15 ล้านหยวน ทำลายสถิติที่เมื่อก่อนภาพยนตร์ “เหมยหลานฟาง” เคยทำไว้หนึ่งวันครึ่ง 142.8 ล้านหยวน และยิ่งนำห่างเรื่อง “เย่เวิ่น” และ “ผู้หญิงไม่ได้เลว” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่เข้าก่อนหน้านี้   

( běn ) ( yuè ) ( bào ) ( zōng ) ( ) ( bào ) ( gào ) ( féng ) ( xiǎo ) ( gāng ) ( chóng ) ( huí ) ( ) ( suì ) ( dàng ) ( de ) ( ) ( ) ( fēi ) ( chéng ) ( ) ( rǎo ) ( ) ( ) 12 ( yuè ) 18 ( ) ( zhèng ) ( shì ) ( shàng ) ( yìng ) ( gāi ) ( piàn ) ( shǒu ) ( ) ( piào ) ( fáng ) ( zài ) ( quán ) ( guó ) ( jìn ) ( shōu ) 1500 ( wàn ) ( yuán ) ( shuā ) ( xīn ) ( le ) ( ) ( qián ) ( méi ) ( lán ) ( fāng ) ( ) ( tiān ) ( bàn ) ( nèi ) ( chuàng ) ( xià ) ( de ) 1428 ( wàn ) ( yuán ) ( piào ) ( fáng ) ( gèng ) ( yuǎn ) ( yuǎn ) ( lǐng ) ( xiān ) ( tong ) ( dàng ) ( ) ( fàng ) ( yìng ) ( de ) ( ) ( wèn ) ( ) ( ) ( rén ) ( ) ( huài )

 

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ