HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
NEWS UPDATE | เรียนจีน-รู้ข่าว
อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร [26-12-2008]
6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ [26-12-2008]
ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง [05-01-2009]
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 [05-01-2009]
ภาพยนตร์ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน ได้รับการบันทึกเปิดตัวรายได้ 15 ล้านหยวน [05-01-2009]

ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง

      

隔绝60年 两岸今起大三通
เนื้อข่าว

จีนไทยรายงานสรุป – สองฝั่งที่ตัดขาดกัน 60 ปี ได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคเปิดการติดต่อทั้ง 3 ทาง” ซึ่งรวมทั้งการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ เที่ยวบินเหมาลำ และการไปรษณีย์ บรรลุถึงเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่ว ได้เสนอความเห็นทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่อง “การหารือเรื่องเปิดการติดต่อทั้ง 3 ทางให้ลุล่วงภายใน 1 ปี” นั้น ได้ปรากฏขึ้นก่อนเวลากำหนด การดำเนินชีวิตด้วยกันภายใน 1 วันของประชาชนสองฝั่งช่องแคบถูกเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยนักธุรกิจชาวไต้หวันจะได้พัฒนารูปแบบดำเนินกิจการขนส่งแบบใหม่ กลุ่มกิจการเดินเรือเปิดเผยโดยตรงว่า ภายในเวลา 5 ปีการสร้างโอกาสทางอุตสาหกรรมมูลค่าแสนล้านหยวนก็ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป

เพียงมีช่องแคบไต้หวันกั้นอยู่ การขนส่งทางทะเลของสองฝั่งกลับต้องรอคอยอย่างลำบากถึง 60 ปี ตอนเช้าเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม “3 ท่าออกเรือตอน 10 นาฬิกา” เรือ 6 ลำเปิดหวูดพร้อมกัน แยกกันออกจากท่าเรือ 3 แห่ง คือ จีหลง ไถจง และเกาสง เพื่อเดินทางไปท่าเรือใหญ่ 10 แห่งของจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ กวางเจา เซี่ยเหมิน เป็นต้น นายหม่าอิงจิ่วและนายหลิวจ้าวเสียน จะอยู่ที่เกาสงและจีหลงเพื่อ “ร่วมเป็นสักขีพยาน”   

( běn ) ( yuè ) ( bào ) ( zōng ) ( ) ( bào ) ( gào ) ( liǎng ) ( àn ) ( ) ( jué ) 60 ( nián ) ( ) 2008 ( nián ) 12 ( yuè ) 15 ( ) ( ) ( mài ) ( ) ( ) ( sān ) ( tōng ) ( shí ) ( dài ) ”, ( bāo ) ( kuò ) ( hǎi ) ( kōng ) ( yùn ) ( píng ) ( ) ( bāo ) ( ) ( tōng ) ( yóu ) ( quán ) ( ) ( dào ) ( wèi ) ( zǒng ) ( tǒng ) ( ) ( yīng ) ( jiǔ ) ( xuàn ) ( qián ) 1 ( nián ) ( nèi ) ( xié ) ( shāng ) ( wán ) ( chéng ) ( sān ) ( tōng ) ( de ) ( zhèng ) ( jiàn ) ( ) ( qián ) ( duì ) ( xiàn ) ( liǎng ) ( àn ) ( rén ) ( mín ) 1 ( ) ( shēng ) ( huó ) ( quān ) ( zhèng ) ( shì ) ( zhǎn ) ( kāi ) ( tái ) ( shāng ) ( gèng ) ( yīn ) ( ) ( jiāng ) ( ) ( zhǎn ) ( chū ) ( xīn ) ( de ) ( yíng ) ( yùn ) ( ) ( shì ) ( hǎi ) ( yùn ) ( ) ( gèng ) ( zhí ) ( yán ) 5 ( nián ) ( dài ) ( dòng ) ( chǎn ) ( ) ( jiè ) ( qiān ) 亿 ( ) ( yuán ) ( shāng ) ( ) ( ) ( shì ) ( mèng )

( jǐn ) ( ) 1 ( tiáo ) ( tái ) ( wān ) ( hǎi ) ( xiá ) ( liǎng ) ( àn ) ( hǎi ) ( yùn ) ( tōng ) ( háng ) ( què ) ( ) ( ) ( děng ) ( le ) ( ) ( jiǎ ) ( ) 12 ( yuè ) 15 ( ) ( shàng ) ( ) 10 ( shí ) ( sān ) ( gǎng ) ( duì ) ( shí ) ( diǎn ) ( ) ( ) ”,6 ( sōu ) ( guó ) ( lún ) ( tóng ) ( ) ( míng ) ( ) ( fēn ) ( bié ) ( cóng ) ( ) ( lóng ) ( tái ) ( zhōng ) ( gāo ) ( xióng ) 3 ( gǎng ) ( shǒu ) ( háng ) ( duì ) ( àn ) ( tiān ) ( jīn ) ( shàng ) ( hǎi ) 广 ( guǎng ) ( zhōu ) ( xià ) ( mén ) ( děng ) 10 ( ) ( gǎng ) ( ) ( yīng ) ( jiǔ ) ( liú ) ( zhào ) ( xuán ) ( jiāng ) ( fēn ) ( bié ) ( zài ) ( gāo ) ( xióng ) ( ) ( lóng ) ( cān ) ( ) ( duì ) ( xiàn ) ”。

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ