HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

มหานครปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับแต่ สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลาวงทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน

ปักกิ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น มีประวัติความเป็นมา เริ่ม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมี การขุดค้นพบกะโหลก มนุษย์ปักกิ่งตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งมีความเจริญ รุ่งเรืองมานับแต่ คริสศตวรรษที่ 13 ในปี ค.ศ. 1421
จักรพรรดิหย่งเล่อ ได้ทำการก่อสร้างและออกแบบผังเมืองใหม่และย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นจาก เมืองหนานจิงมายัง เป่ยผิง หรือปักกิ่งในปัจจุบัน
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าท่องเที่ยว ศึกษาเป็นจำนวนมากประชาชนชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย

เมืองหลวงของประเทศจีน
ศูนย์กลางการเมือง การปกครอง
เมืองที่มีประวัติศาสตร์เป็นพันปี
เมืองที่จัดโอลิมปิก 2008
  อุณหภูมิ | Temperature

ปักกิ่งมี 4 ฤดกาลชัดเจน โดยฤดูหนาวในปักกิ่ง (ราวเดือนธันวาคม - มีนาคม) ซึ่งอุณหภูมิมักต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ขณะที่ฤดูร้อน (ราวเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม) และมีฝนตกบ่อย อุณหภูมิของปักกิ่งมีความแตกต่างกันสูงระหว่างหน้าร้อนและหน้าหนาว อุณหภูมิ ในหน้าร้อนอาจสูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียส ขณะที่ในหน้าหนาวอุณหภูมิอาจลดลงถึง -20 องศาเซลเซียส ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามักมีพายุทรายพัดเอาฝุ่นทรายจากทางตอนเหนือเข้ามายังปักกิ่ง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวเดือนเมษายนของทุกปี

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
1/3
3/5
10/12
19/21
26/28
30/32
30/35
29/31
25/27
19/21
9/11
2/4
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-10/-8
-8/-6
-2/0
6/8
12/14
17/19
21/23
20/22
13/15
6/8
-2/0
-8/-6
ปริมาณน้ำฝน (mm)
<5
5/10
5/10
20/25
35/40
75/80
205/210
180/185
<5
15/20
5/10
<5
สภาพอากาศปัจจุบัน Click for ปักกิ่ง, Beijing Forecast
  การคมนาคมในปักกิ่ง | Transportation in Beijing

ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในประเทศจีน เนื่องจากเป็นเมืองหลวง การเดินทางในปักกิ่งสามารถแบ่งได้เป็น
1. รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าในปักกิ่งมีการพัฒนารวดเร็วมาก รถไฟฟ้าในปักกิ่งเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1969 จนในปัจจุบันมี 9 เส้น โดยผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พระราชวังต้องห้าม สวนสัตว์ ตลาดรัสเซีย สนามกีฬาโอลิมปิก ค่าโดยสารได้เปลี่ยนเป็นเก็บตามระยะทาง ยกเว้นสายที่เดินทางไปสนามบินนานาชาติปักกิ่งจะเสียค่าใช้จ่าย 25 หยวนต่อเที่ยว
2. รถประจำทาง ปักกิ่งมีรถประจำทางหลายสายครอบคลุมทุกเส้นทาง ค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 1 หยวนขึ้นกับระยะทาง ถ้ามีบัตรโดยสารจะเสียค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 0.4 หยวน
3. แท็กซี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง รถแท็กซี่จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 10 หยวน และจะเพิ่มกิโลเมตรละ 2 หยวน
Website การคมนาคมในปักกิ่ง
1. ศูนย์ข้อมูลการจราจรปักกิ่ง [http://www.bjjtgl.gov.cn]
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง [http://www.bjbus.com/home/index.php]


บัตรโดยสารรถสาธารณะในปักกิ่ง
การเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง
1. รถไฟฟ้าใต้ดิน
2. รถโดยสารเข้าเมือง ปักกิ่งมีรถโดยสารจากสนามบินปักกิ่งที่วิ่งจากอาคารผู้โดยสารที่ 3 และ 2 เข้าสู่จุดต่างๆในปักกิ่ง

  ร้านอาหารแนะนำในปักกิ่ง | Restaurant in Beijing

อาหารในปักกิ่งจะอิงกับอาหารทางภาคเหนือของจีนซึ่งอาหารทางภาคเหนือจะมีการใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะ มีการกินหมันโถว ขนมปังมากกว่าทางใต้ที่ นิยมทานข้าวเจ้า อาหารแนะนำได้แก่ เป็ดปักกิ่ง เนื้อแพะย่าง
ร้านอาหารแนะนำ
ร้านเป็ดปักกิ่งเฉียนจู่เต๋อ เป็นร้านเป็ดปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองปักกิ่ง จนมีคำกล่าวว่า " ถ้าไม่ขึ้นกำแพงเมืองจีน ไม่ถือเป็นคนฮั่น(จีน) ถ้าไม่กินเป็ดปักกิ่งเฉียนจู่เต๋อก็น่าเสียดาย " ร้านนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1864 อาหารเด่นของร้านคือ เป็ดปักกิ่ง ถ้าสั่งเป็ด 1 ตัว สนนราคา 168 หยวน ขณะที่ครึ่งตัว ราคา 87 หยวน โดยระหว่างการรับประทานจะมีการบรรยายประวัติเป็ดปักกิ่งของร้านด้วย

อาหารแนะนำ เป็ดปักกิ่ง หูฉลาม
ที่อยู่ เฉียนเหมิน หวังฝูจิ่ง จงกวนชุน
ความอร่อย
ไปทางไหน http://www.quanjude.com.cn

 • กำแพงเมืองจีน (长城)
  หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสิ่งที่ทุกโปรแกรมทัวร์ต้องพาไปชม โดยจุดที่คนไปชมมากที่สุด คือ ด่านปาต้าหลิง

 • พระราชวังต้องห้าม (故宫)
  เป็นพระราชวังที่สร้างตั้งแต่สมัยจักรพรรดิยงเล่อของราชวงศ์หมิงและได้รับการบูรณะมาเรื่อยจนสิ้นระบบกษัตริย์สมัยปูยี ภายในมห้องต่างๆมากมาย นับเป็นพระราชวังที่มีความใหญ่โตมโหฬารมาก

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门)
  ตั้งอยู่กลางเมืองปักกิ่ง เป็นสัญลักษณ์์ของจีนใหม่ และยังเป็นสัญลักษณ์ของปักกิ่งด้วย ใช้เป็นที่จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

 • พระราชวังฤดูร้อน (颐和园)
  เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความงามของทิวทัศน์และสิ่งก่อสร้างภายในอุทยาน ดยพระนางซูสีไทเฮาเอางบประมาณ สร้างกองทัพเรือมาบูรณะอุทยานแห่งนี้

 • วัดลามะ (雍和宫)
  ในอดีตใช้เป็นสถานที่ในการติดต่อระหว่างรัฐบาลราชวงศ์ชิงกับรัฐบาลของทิเบต ปัจจุบันเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุพุทธศาสนาแบบทิเบตไว้มากมาย

 • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (王府井)
  เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของปักกิ่ง เป็นศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์เนม แฟชั่นสมัยใหม่ ร้านอาหารต่างๆมากมาย


 •   สถานที่ท่องเที่ยวในปักกิ่ง | Tourist Singht Seeing
   มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง | University in Beijing
  hilight image
  บรรยากาศเมืองปักกิ่ง