HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beihang University

มหาวิทยาลัยด้านอวกาศและอากาศยานแห่งชาติ
มีหลักสูตรภาษาจีน และปริญญาตรีอินเตอร์
ค่าหอพักไม่แพง

ประวัติโดยย่อ

Beihang University (BEIHANG) หรือ มหาวิทยาลัยเป่ยหางก่อตั้งเมื่อปี 1952 นับเป็นมหาวิทยาลัยด้านอากาศยานและอวกาศแห่งชาติของจีน มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทั้งการเรียนการสอนและวิจัยในหลายสาขาวิชา แช่น วิศวกรรมการบินและอวกาศ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการบริหาร รวมถึงมนุษศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาราว 600 คนจาก 45 ชาติซึ่งรวมถึง 352 คนที่ศึกษาหลักสูตรภาษาจีน โดย สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวงแหวนรอบที่ 4 ของปักกิ่ง การเดินทางสะดวกมีรถประจำทางผ่านหลายสาย และ อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า โดย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ สถานี Ji Shui Tan

แผนกภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1994 มีนักเรียนจากหลายประเทศ อาทิเช่น อเมริกา, อิตาลี, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ญี่ปุ่น และ นักเรียนไทย เป็นต้น วิทยาลัยเปิดสอนทั้งหลักสูตระยะยาว และระยะสั้น ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติกว่า 30 ประเทศ

คณะและภาควิชาที่เปิดสอน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 18 สัปดาห์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ภาษาจีนใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น
  International Economy and Trade, Finance, Management Science and Engineering, Information Management and Information Systems, Business Management, Economics, English, Law, Material Sciences and Engineering, Computer Science and Technology , Engineering, Flight Vehicle Design and Engineering, Flight Vehicle Propulsion Engineering, Traffic and Transportation Engineering (Aviation Information Eng.)

 4. หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 4 ปี | Undergraduate Program (English)

  หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาเช่น
  - International Economics and Trade
  - Management Science and Engineering

  - Electronic Information Engineering
  - Automation
  - Flight Vehicle Design and Engineering
  - Mechanical Engineering
  - Civil Engineering
  - Aerospace Engineering
  - Mechanical Engineering
   
 5. หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ |  Master Program (English)

  หลักสูตรปริญญาโทชองมหาวิทยาลัยเป่ยหังได้รับการยอมรับและมีหลายสาขาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ คลอบคลุมสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร์

 6. ค่าเรียน
  หลักสูตร
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน

  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

  400 หยวน

  9,000 หยวน / เทอม
  16,800 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (4 ปี)
  30,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (2-3 ปี)  
  30,000 หยวน / ปี
   
  35,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก

  ราคาที่พัก ต่อ คน

  ห้องชุด ( 2 ห้องนอนคู่ ห้องนอนละ 2 คน) โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า ห้องครัว ตู้เย็น

  750 หยวน ต่อเดือน

  หมายเหตุ
  - ค่ามัดจำที่พัก 200 หยวน
  - ค่าน้ำฟรี ค่าไฟ 0.48 หยวน ต่อ ยูนิต
  - โทรศัพท์ในหอพักใช้ระบบ 201
  - การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเล่นภายในห้องพักได้ 50 หยวน ต่อ เดือน
  - ภายในหอพักมีห้องซักผ้ารวม
  - ค่าที่พัก 1 เทอม ประมาณ 135 วัน (ประมาณการ)


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Beihang University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด