HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ปัจจุบันนับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลให้เซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่รวมถึงท้องที่ชนบทกับชุมชนโดยรอบ 6,200 ตารางกิโลเมตร เฉพาะเขตตัวเมืองมีพื้นที่ 375 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ประเทศไทย 517,000 ตารางกิโลเมตร, พื้นที่กรุงเทพ ฯ 560 ตารางกิโลเมตร ขณะที่)จำนวนประชากรประมาณ 16 ล้านคน ในจำนวนนี้อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ 8 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)นับเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจีน

เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเซี่ยงไฮ้ ถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีน ยุคใหม่ ในด้านความก้าวหน้า และ ทันสมัย

เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม ทั้งของจีนและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน โดยจะเห็นได้จาก อาคารสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมตามเขต เช่าเดิมของชาวตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันกลายมาเป็น สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเซี่ยงไฮ้

ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวน Yuyuan ที่ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งยังคงไว้ด้านรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ขายของที่ระลึกและศิลปะต่างๆ

นอกจากนั้นสถานที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยีอนเซียงไฮ้จะพลาดไม่ได้คือ ถนนหนานจิง อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและ เป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วย แหล่งร้านค้าสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ามากมาย

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของจีน
เมืองการค้า การลงทุนในจีน
หนึ่งในสองเมืองที่มีตลาดหลักทรัพย์
เมืองที่จัดงาน Expo ระดับโลก
อุณหภูมิ

เมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ตั้งอยู่ในบริเวณกึ่งเขตร้อน (Subtropical) อุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน ฝนตกชุก มีมรสุม และใต้ฝุ่นในช่วงเดือนมิถุนายน อากาศในเซี่ยงไฮ้แบ่งออกเป็น ฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม) ฤดูร้อน (ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) ฤดูใบไม้ร่วง (ประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายน) และฤดูหนาว (ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์) ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีอยู่ที่ 1,200 มิลลิเมตร

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
7/9
8/10
12/14
18/20
23/25
27/29
31/33
30/33
27/29
22/24
16/18
10/12
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-1/1
0/2
4/6
9/11
14/16
19/21
23/25
23/25
19/21
13/15
8/10
2/4
ปริมาณน้ำฝน (mm)
45/50
60/65
80/85
90/95
110/115
160/165
140/145
140/145
<5
55/60
50/55
40/45
ภูมิอากาศปัจจุบัน Click for ช่างไห่, Shanghai Forecast
การคมนาคมในเซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้นับเป็นเมืองที่มีระบบการเดินทางที่ทันสมัยที่สุดในจีน ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธี

การเดินทางเข้าเซี่ยงไฮ้จากสนามบิน Pudong International Airport (เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ)
1. เดินทางโดยรถไฟฟ้าแม่เหล็กความเร็วสูง (Maglev Train) ให้บริการจากสนามบินพู่ตงสู่สถานีรถไฟ Longyang (Line 2) ค่าโดยสารเที่ยวละ 50 หยวน (40 หยวนถ้ามีตั๋วเครื่องบิน) ใช้เวลาเพียง 8 นาที โดยเป็นรถไฟที่ใช้ความเร็วสูงที่สุดในโลก (431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
2. เดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน มีรถโดยสารกว่า 8 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในเซี่ยงไฮ้ ค่าโดยสารขึ้นกับระยะทาง (15 - 30 หยวน) รายละเอียด
3. เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน ยังไม่เปิดให้บริการ
4. เดินทางโดยรถแท็กซี่ เข้าตัวเมืองประมาณ 120-200 หยวน

การเดินทางเข้าเซี่ยงไฮ้จากสนามบิน Hongqiao International Airport
1. เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน เดินทางโดยรถไฟสาย 2
2. เดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน มีรถโดยสาร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในเซี่ยงไฮ้
3. เดินทางโดยรถแท็กซี่ เข้าตัวเมืองประมาณ 80-150 หยวน

การเดินทางสู่เมืองต่างๆรอบเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปสู่เมืองต่างๆในแถบภาคตะวันออกได้แก่
1. Hangzhou เดินทางโดยรถไฟด่วนใช้เวลา 90 นาทีจากสถานี Shanghai South
2. Nangjing เดินทางโดยรถไฟด่วนใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. Suzhou เดินทางโดยรถไฟด่วนใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การเดินทางภายในเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปสู่เมืองต่างๆในแถบภาคตะวันออกได้แก่
1.รถไฟฟ้า เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุด ในปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟมากกว่า 11 เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเมือง ค่าโดยสารเริ่มที่ 3 หยวน
2. รถประจำทาง ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 1 หยวน
3. รถแท็กซี่ ส่วนใหญ่จะคิดตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ 12 หยวน


Website การคมนาคมในเซี่ยงไฮ้
1. ข้อมูลรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง (Maglev Train) [http://www.smtdc.com/en/]
Video Display http://www.smtdc.com/zw/outwindow/fl.htm
2. การเดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน Pudong International Airport
3. การเดินทางภายในเซี่ยงไฮ้ [ http://www.jt.sh.cn/English]


บัตรโดยสารรถสาธารณะในเซี่ยงไฮ้เป็นบัตรที่สามารถใช้โดยสารได้ทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่รวมถึงเรือโดยสาร บัตรดังกล่าวจะเป็นลักษณะบัตรเติมเงินโดยมีค่าบัตรโดยสาร 20 หยวนซึ่งสามารถคืนได้ตามสถานีที่กำหนด

อาหารการกิน

เซี่ยงไฮ้นับเป็นเมืองที่มีอาหารการกินโดดเด่นอีกที่หนึ่งในจีน อาหารของชาวเซี่ยงไฮ้จะเน้นความสดของอาหารเช่น อาหารทะเล และมีรสชาติหวาน อาหารที่ขึ้นชื่อของเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้เซี่ยวหลงเปา ตงโปโยว (หมูสามชั้น)

ร้านอาหารแนะนำ
ร้าน Guo Yuan ( ) เป็นร้านที่อยู่แถวมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies University มีขายอาหารเสฉวน อาหารจานเด่นได้แก่ ไก่ผัดพริก ซุปเสฉวน ผัดหน่อไม้ฝรั่ง

อาหารแนะนำ ไก่ผัดพริก ซุปเสฉวน
ที่อยู่ 524 Dong Jiang Wan Lu 东江湾路
ความอร่อย
ไปทางไหน อยู่ระหว่างสถานี Chi Feng lu 赤 峰路 และ Hong Kou Zhu qiu chang 虹口足球场 ของสาย 3
บรรยากาศในเมืองเซี่ยงไฮ้สถานที่สำคัญในเซี่ยงไฮ้
  • หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
  • งาน Expo
  • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  • Xin Tian Di
  • YuYuan
  • Jing An Si
มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้