HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
  Shanghai Normal University  |

ประวัติโดยย่อ1

Shanghai Normal University ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งเมื่อปี 1954 ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต แผนกนักศึกษาต่างชาติ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Xuhui (ฝั่งตะวันตก) ในทำเลที่เงียบสงบ และสวยงาม

แผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ICEC) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี 1965 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบุคคลากรด้านครูโดยเฉพาะ จึงมีประสบการณ์ความพร้อมในด้านการสอน รวมทั้งบุคคลากรมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังมีคณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนหลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งภายในมหาวิทยาลัยมีสาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล สนามกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

แผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย1

แผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

คลิ๊กเพื่อขยายรูป

แผนที่ในบริเวณมหาวิทยาลัย

คลิ๊กเพื่อขยายรูป

หลักสูตร1

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  การแบ่งระดับชั้นเรียนและเนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ระดับต้น
  • สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน
  • วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะมีความรู้ศัพท์ประมาณ 2,000 คำ
  ระดับกลาง
  • สำหรับผู้เคยผ่านการเรียนภาษาจีนมามากกว่า 600 ชั่วโมง รู้ศัพท์มากกว่า 2,000 คำ
  • วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร นอกเหนือจากการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการปูพื้นภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจประเทศจีน รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมจีน
  ระดับสูง
  • สำหรับผู้เคยผ่านการเรียนภาษาจีนมามากกว่า 1,200 ชั่วโมง รู้ศัพท์มากกว่า 3,500 คำ
  • วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตรระดับสูง ผู้เรียนควรจะสามารถมีความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาจีน เพื่อศึกษาต่อในด้านเฉพาะทาง หรือ การศึกษาระดับปริญญา ทั้งนี้ผู้เรียนควรจะสามารถเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของจีนด้วย

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 800 ชั่วโมงต่อเทอมการศึกษา โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

  ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ในช่วงบ่ายเสริมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมของจีน อาทิเช่น การสำรวจสังคม กิจกรรมกีฬา ร้องเพลงจีน ประกวดพูดภาษาจีน ประกวดเขียนบทความภาษาจีน วิชาดนตรีจีน เช่น เอ้อหู เขียนพู่กันจีน มวยไทเก็ก ฯลฯ

  ตัวอย่าง
  รูปถ่ายกิจกรรม
 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น( 4 สัปดาห์) | Short - Term Chinese Training Programs

  หลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อนระยะสั้น เปิดเรียนประมาณกลางเดือนกรกฏาคม (4 สัปดาห์) ของทุกปี โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ในปี 2551 เปิดเรียนระหว่างวันที่ 4 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2551 หรือ 4 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2551

 4. หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Chinese Language Studies
 5. หลักสูตรบังคับ - Chinese Reading and Writing (elementary, intermediate and advanced), Basic Chinese Theory(phonetics, vocabulary and grammar), Chinese Culture, Social survey, Graduation thesis writing

 6. หลักสูตรปริญญาตรี | Undergraduate Program
 7. หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด | Intensive Chinese Program
 8. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ | Chinese for Business and Commerce

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
450 หยวน
9,000 หยวน / เทอม หรือ 18,000 หยวน / ปี
หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 19,800 หยวน / ปี
หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด 17,000 หยวน / เทอม
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 9,000 หยวน / เทอม

ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย1

อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อห้อง
Foreign Expert's Building ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว แอร์กลาง 75 หยวน
ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ส่วนตัว 83 หยวน
ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ 50 หยวน
Foreign Guest  House
ชั้น 1-4 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ 50 หยวน
ชั้น 5-6 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ 83 หยวน
International Education Exchange Center
(อยู่นอกมหาวิทยาลัย)
ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว แอร์กลาง 90 หยวน
ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ 65 หยวน

- ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือน
- ภายในที่พักประกอบด้วย เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ โทรศัพท์
- ภายในอาคารที่พักมีสาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม
- ราคาห้องพักห้องคู่ในหอพักระยะสั้น 140 หยวน/คน/วัน

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป


Gallery | ดูรูปทั้งหมด