HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ | University in Shanghai

มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกและมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว

เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่รวม 6,200 ตารางกิโลเมตร เฉพาะเขตตัวเมืองมีพื้นที่ 375 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 16 ล้านคน ในจำนวนนี้อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ 8 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจีน เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเซี่ยงไฮ้ ถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีน ยุคใหม่ ในด้านความก้าวหน้า และ ทันสมัย เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม ทั้งของจีนและตะวันตก ได้อย่างกลมกลืน

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของจีน
เมืองการค้า การลงทุนในจีน
หนึ่งในสองเมืองที่มีตลาดหลักทรัพย์
เมืองที่จัดงาน Expo ระดับโลก
อุณหภูมิ | Temperature

เมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ตั้งอยู่ในบริเวณกึ่งเขตร้อน (Subtropical) อุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน ฝนตกชุก มีมรสุม และใต้ฝุ่นในช่วงเดือนมิถุนายน อากาศในเซี่ยงไฮ้แบ่งออกเป็น ฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม) ฤดูร้อน (ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) ฤดูใบไม้ร่วง (ประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายน) และฤดูหนาว (ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์) ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีอยู่ที่ 1,200 มิลลิเมตร

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
7/9
8/10
12/14
18/20
23/25
27/29
31/33
30/33
27/29
22/24
16/18
10/12
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-1/1
0/2
4/6
9/11
14/16
19/21
23/25
23/25
19/21
13/15
8/10
2/4
ปริมาณน้ำฝน (mm)
45/50
60/65
80/85
90/95
110/115
160/165
140/145
140/145
<5
55/60
50/55
40/45
การคมนาคมในเซี่ยงไฮ้ | Transportation in Shanghai

เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีระบบการเดินทางที่ทันสมัยที่สุดในจีน ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธี

การเดินทางเข้าเซี่ยงไฮ้จากสนามบิน Pudong International Airport (เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ)
1. รถไฟฟ้าแม่เหล็ก ความเร็วสูง (Maglev Train) จากสนามบินพู่ตงสู่สถานีรถไฟ Longyang (Line 2) ค่าโดยสารเที่ยวละ 50 หยวน (40 หยวน) ใช้เวลาเพียง 8 นาที ใช้ความเร็วสูงที่สุดในโลก (431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
2. เดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน มีรถโดยสารกว่า 8 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในเซี่ยงไฮ้ ค่าโดยสารขึ้นกับระยะทาง (15 - 30 หยวน)
3. เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน ยังไม่เปิดให้บริการ
4. เดินทางโดยรถแท็กซี่ เข้าตัวเมืองประมาณ 120-200 หยวน

การเดินทางเข้าเซี่ยงไฮ้จากสนามบิน Hongqiao International Airport
1. เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน เดินทางโดยรถไฟสาย 2
2. เดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน มีรถโดยสาร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในเซี่ยงไฮ้
3. เดินทางโดยรถแท็กซี่ เข้าตัวเมืองประมาณ 80-150 หยวน

การเดินทางสู่เมืองต่างๆรอบเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปสู่เมืองต่างๆในแถบภาคตะวันออกได้แก่
1. Hangzhou เดินทางโดยรถไฟด่วนใช้เวลา 90 นาทีจากสถานี Shanghai South
2. Nangjing เดินทางโดยรถไฟด่วนใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. Suzhou เดินทางโดยรถไฟด่วนใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การเดินทางภายในเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปสู่เมืองต่างๆในแถบภาคตะวันออกได้แก่
1.รถไฟฟ้า ปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟมากกว่า 20เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ ส่วนใหญ่ในเมือง ค่าโดยสารเริ่มที่ 3 หยวน
2. รถประจำทาง ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 1 หยวน
3. รถแท็กซี่ ส่วนใหญ่จะคิดตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ 12 หยวน

Website การคมนาคมในเซี่ยงไฮ้
1. ข้อมูลรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง (Maglev Train) [http://www.smtdc.com/en/]
Video Display http://www.smtdc.com/zw/outwindow/fl.htm
2. การเดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน Pudong International Airport
3. การเดินทางภายในเซี่ยงไฮ้ [ http://www.jt.sh.cn/English]
บัตรโดยสารรถสาธารณะในเซี่ยงไฮ้เป็นบัตรที่สามารถใช้โดยสารได้ทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่รวมถึงเรือโดยสาร บัตรดังกล่าวจะเป็นลักษณะบัตรเติมเงินโดยมีค่าบัตรโดยสาร 20 หยวนซึ่งสามารถคืนได้ตามสถานีที่กำหนด

ร้านอาหารแนะนำในเซี่ยงไฮ้ | Restaurant in Shanghai

อาหารของชาวเซี่ยงไฮ้จะเน้นความสดของอาหารเช่น อาหารทะเล และมีรสชาติหวาน อาหารที่ขึ้นชื่อของเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้เซี่ยวหลงเปา ตงโปโยว (หมูสามชั้น)
ร้านอาหารแนะนำ
ร้าน Guo Yuan เป็นร้านที่อยู่แถวมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies University มีขายอาหารเสฉวน อาหารจานเด่นได้แก่ ไก่ผัดพริก ซุปเสฉวน ผัดหน่อไม้ฝรั่ง

อาหารแนะนำ ไก่ผัดพริก ซุปเสฉวน
ที่อยู่ 524 Dong Jiang Wan Lu 东江湾路
ความอร่อย
ไปทางไหน อยู่ระหว่างสถานี Chi Feng lu 赤 峰路 และ Hong Kou Zhu qiu chang 虹口足球场 ของสาย 3
 • หอไข่มุก (东方明珠广播电视塔)
  เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลัษณะเป็นเสาสูงมีหอกลมเหมือนเม็ดไข่มุกเสียบอยู่
  ภายในหอกลมทำเป็นจุดชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้ ส่วนฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์


 • หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (外滩)
  บริเวณนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติ อาคารส่วนใหญ่จึงเป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ยุโรป ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานต่าง ๆ มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วีรชน


 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(上海科技馆)
  ตั้งอยู่บนเขตผู่ตง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มนุษยวิทยา และทางด้านวิทยาศาสตร์


 • สวนอี้หยวน (豫园)
  แต่เดิมเคยเป็นสวนส่วนตัวของขุนนางในสมัยราชวงศ์หมิง ปัจจุบันตัวอาคารได้รับการบูรณะจนกลายเป็นแหล่งช็อปปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากมาย


 • ถนนหนานจิง (南京路)
  เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจเก่าของเซี่ยงไฮ้ มีจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เยี่ยมชม
 • สถานที่ท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ | Tourist Singht Seeing
  มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ | University in Shanghai
  hilight image
  โรงเรียนมัธยมนานาชาติในเซี่ยงไฮ้ | International School in Shanghai

  บรรยากาศเมืองเซี่ยงไฮ้

  คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป