HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Shanghai Normal University

มหาวิทยาลัยด้านการฝึกหัดครูของเซี่ยงไฮ้
มีหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจและภาษาจีนเร่งรัด
บรรยากาศร่มรื่น ห้องพักหลากหลายู่และห้องเดี่ยว

ประวัติโดยย่อ

Shanghai Normal University ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งเมื่อปี 1954 ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต แผนกนักศึกษาต่างชาติ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Xuhui (ฝั่งตะวันตก) ในทำเลที่เงียบสงบ และสวยงาม

แผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ICEC) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี 1965 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบุคคลากรด้านครูโดยเฉพาะ จึงมีประสบการณ์ความพร้อมในด้านการสอน รวมทั้งบุคคลากรมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังมีคณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนหลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งภายในมหาวิทยาลัยมีสาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล สนามกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs

 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  การแบ่งระดับชั้นเรียนและเนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ระดับต้น

  • สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

  • วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะมีความรู้ศัพท์ประมาณ 2,000 คำ

  ระดับกลาง

  • สำหรับผู้เคยผ่านการเรียนภาษาจีนมามากกว่า 600 ชั่วโมง รู้ศัพท์มากกว่า 2,000 คำ

  • วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร นอกเหนือจากการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการปูพื้นภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจประเทศจีน รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมจีน

  ระดับสูง

  • สำหรับผู้เคยผ่านการเรียนภาษาจีนมามากกว่า 1,200 ชั่วโมง รู้ศัพท์มากกว่า 3,500 คำ

  • วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตรระดับสูง ผู้เรียนควรจะสามารถมีความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาจีน เพื่อศึกษาต่อในด้านเฉพาะทาง หรือ การศึกษาระดับปริญญา ทั้งนี้ผู้เรียนควรจะสามารถเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของจีนด้วย

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 800 ชั่วโมงต่อเทอมการศึกษา โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

  ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ในช่วงบ่ายเสริมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมของจีน อาทิเช่น การสำรวจสังคม กิจกรรมกีฬา ร้องเพลงจีน ประกวดพูดภาษาจีน ประกวดเขียนบทความภาษาจีน วิชาดนตรีจีน เช่น เอ้อหู เขียนพู่กันจีน มวยไทเก็ก ฯลฯ

  ตัวอย่าง
  รูปถ่ายกิจกรรม
 3. หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Chinese Language Studies

 4. หลักสูตรบังคับ - Chinese Reading and Writing (elementary, intermediate and advanced), Basic Chinese Theory(phonetics, vocabulary and grammar), Chinese Culture, Social survey, Graduation thesis writing

 5. หลักสูตรปริญญาตรี | Undergraduate Program

 6. หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด | Intensive Chinese Program

 7. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ | Chinese for Business and Commerce

  ค่าเรียน

 8. หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  450 หยวน
  9,000 หยวน / เทอม หรือ 18,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 19,800 หยวน / ปี
  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด 17,000 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 9,000 หยวน / เทอม

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อห้อง
  International Student Dormitory ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ 80 หยวน

  - ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือน
  - ภายในที่พักประกอบด้วย เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ โทรศัพท์
  - ภายในอาคารที่พักมีสาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Shanghai Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน THAI AIRWAYS
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

แผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

คลิ๊กเพื่อขยายรูป

คลิ๊กเพื่อขยายรูป

 


  • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
   • รูปถ่ายสีคามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 5 ใบ
   • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
   • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
   • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
  • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
   • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
   • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
    เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
   • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด