HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Tongji University 同济大学

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเซี่ยงไฮ้
เด่นด้านสถาปัตย์ แพทย์และบริหาร
ปริญญาโท Global Management

ประวัติโดยย่อ

Tongji University มหาวิทยาลัยถงจี้เป็นมหาวิทยาลัยหลักที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญที่ได้รับการพัฒนาใน ”โครงการ 211 และ 985”และ”แผนการส่งเสริมการศึกษาสำหรับศตวรรษที่21” มหาวิทยาลัยถงจี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1907 เดิมเป็นหอการแพทย์ภาษา เยอรมันถงจี้และโรงเรียนวิศวกรรมที่สร้างขึ้นในเซี่ยงไฮ้โดยคนเยอรมัน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1923 และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในปี 1927 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสหวิชาที่มีทั้งวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ อักษรศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศจีน ในปี 1952 ได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในด้านสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมีประวัติยาวนานมาเป็นร้อยปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยถงจี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสหวิชาและวิจัยที่มี 10 หมวดใหญ่ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ปรัชญาและศึกษาศาสตร์

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์บรรยายอังกฤษ | MBBS

 2. หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ | Master Degree in Global Management
  เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยมีจุดเด่นคือ
 3. ข้อเด่นของคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
  - อันดับ 10 ของ Top Business School in Asia-Pacific โดยนิตยสาร Financial Times
  - อันดับ 35 Master in Management โดยนิตยสาร Financial Times
  A+ Management Science and Engineering โดย สถาบันประเมินระดับชาติของจีน

  โครงสร้างหลักสูตร 2 ปี

  Foundation Courses

   

  Core Courses

  Chinese Language

   

  Marketing in China

  Chinese Culture

   

  Strategic Management and Entrepreneurship

   

   

  Leadership and Organizational Behavior in China

  Elective Courses

   

  Research Methods in Management

  Big Data Analytics

   

  Financial & Management Accounting

  Corporate Finance

   

  Technological Innovation Management

  Banking and Financial Markets

   

   

  Global Supply Chain Management

   

  Research & Dissertation

  Integration Practice

   

  Thesis Proposal

  Doing Business in China Module

   

  Code of Academic Integrity

  1.Digital Innovation in China

   

  Seminars for Graduate Students

  2.Business Negotiation in China

   

  Mid-Term Evaluation

  3.Managerial Economics in China

   

   

  4. Business Law in China

   

     ค่าเรียน

  หลักสูตร
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน
  ปริญญาตรีบรรยายอังกฤษแพทยศาสตร์ MBBS 600 หยวน 45,000 หยวนต่อปี
  ปริญญาโทบรรยายอังกฤษ Global Management 410 หยวน 79,000 หยวนต่อปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประเภทที่พัก ราคาห้องพัก / เดือน
  ห้องพักนอกมหาวิทยาลัย ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ เตียง ตู้เสื้อผ้า
  ประมาณ 4000 หยวน
  - ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Tongji University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮาร์บิน สายการบิน China Eastern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  1. Transcript ระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

  2. Certificate ระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

  3. รูปถ่ายสีพื้นหลังขาวขนาด 33*48 มม. จำนวน 12 ใบ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

  4. สำเนาพาสปอร์ต

  5. ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS

  6. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

  7. Recommend Letter จากอาจารย์หรือที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ

  8. Personal Statement ประมาณ 1,000 คำ (เกี่ยวกับการเรียน ประสบการณ์ทำงาน แผนการเรียน การประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวเองหลังจบการศึกษา)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร

- หลักสูตรปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

- ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด