HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Wuhan University

อันดับหนึ่งแห่งมณฑลหูเป่ยและอันดับหกของประเทศ
อยู่ในตัวเมือง เดินทางสะดวก
มีหลักสูตรภาษา ป.ตรี โท เอก บรรยายอังกฤษและจีน

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยอยู่ในโครงการทั้ง 985 และ 211 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 ในชื่อสถาบันจือเฉียง ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในจีน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดกว่า 50,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,500 คน ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองอู่ฮั่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 街道口 (Jiadaokou)

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น กลางและสูงซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 เป็นต้น โดยผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาในวันลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย

 3. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายภาษาจีน) | Undergraduate Program

 4. หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์บรรยายอังกฤษ | MBBS
 5. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายภาษาอังกฤษ) | Undergraduate Program
 6. หลักสูตรปริญญาโท (บรรยายภาษาอังกฤษและจีน) | Master Program
 7. ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม 800 หยวน 8,500 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี 17,000 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (ศิลปศาสร์-บริหาร) 23,000 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (วิทย์-วิศวะ) 28,000 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (แพทย์) 30,000 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (ศิลปศาสร์-บริหาร) 33,000 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (วิทย์-วิศวะ) 38,000 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (แพทย์) 40,000 หยวน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  International Student Apartment No.3
  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว ราคาต่อวัน 70 หยวน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว ราคาต่อเทอม (5 เดือน) 5,000 หยวน
  - ราคาที่พักข้างต้น สำหรับนักศึกษาที่ชำระเป็นรายเทอมเท่านั้น
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ แอร์ ตู้ เตียง แต่ไม่รวมเครื่องนอน
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม โรงอาหาร

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Wuhan University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-อู่ฮั่น สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา ค่าดำเนินการสมัคร

 

 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์หรือวีแชตมาที่ศูนย์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร -หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด