HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

จำนวนประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน

เมืองเซี่ยะเหมิน ตั้งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน หรือ"ฮกเกี้ยน" (Fujian Province) อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ 120,000 ตรกม. มีเมืองหลวงของมณฑล คือ เมืองฝูโจว (Fuzhou) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขา ยกเว้นบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งเนื่องจาก พื้น ที่สีเขียวค่อนข้างน้อย

ภาษาที่ใช้ทั่วไป คือ ภาษาจีนกลาง (Pu Tong Hua / Mandarin Chinese) ซึ่งเป็นภาษาราชการ และภาษาท้องถิ่นของมณฑลฝูเจี้ยน คือ ภาษาฮกเกี้ยน หรือ Min Nan Hua ยังเป็นภาษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในไต้หวันด้วย

เมืองเซี่ยะเหมินตั้งอยู่ติดทะเล มีสภาพเป็นเเกาะและเป็นเมืองท่าสำคัญ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทันสมัยและ สภาพแวดล้อมที่ดีปัจจุบัน มีนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล หลั่งไหลเข้ามาลงทุน และท่องเที่ยวเมืองเซี่ยะเหมินเป็นจำนวนมาก

วัฒนธรรมฮกเกี้ยน
เมืองท่าน่าอยู่
หน้าด่านสู่ไต้หวัน
อุณหภูมิ | Temperature

เซี่ยะเหมินตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น หน้าร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงหน้าร้อน (ราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม) อยู่ที่ประมาณ 21 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงหน้าหนาว (ราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) อากาศไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13 องศาเซลเซียส ไม่เคยมีปรากฎการณ์เกิดน้ำแข็งจากความหนาว อุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือ 39 องศาเซลเซียส และ มักมีฝนตก ชุกในช่วงหน้าร้อน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
16/18
15/17
18/20
22/24
26/28
28/30
31/33
31/33
30/32
27/29
23/25
19/21
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
9/11
9/11
11/13
15/17
20/22
23/25
25/27
25/27
23/25
20/22
16/18
12/14
ปริมาณน้ำฝน (mm)
35/40
75/80
90/95
140/145
160/165
190/195
140/145
150/155
110/115
25/30
30/35
20/25
สภาพภูมิอากาศ Click for เซียะเหมิน, Fujian Forecast
การคมนาคมในเซี่ยะเหมิน | Transportation in Xiamen

การเดินทางในเซี่ยะเหมินสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธี
1. รถประจำทาง เป็นทางเลือกที่มีคนใช้มากที่สุด ค่าโดยสาร รถปรับอากาศ 2 หยวน
2. รถไฟฟ้า ในปัจจุบันเปิดให้บริการในสองเส้นทาง
3. รถแท็กซี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 8 หยวน สำหรับ 3 กิโลเมตรแรก และจะเพิ่มกิโลเมตรละ 2 หยวน

จากสนามบินนานาชาติเซี่ยะเหมิน สามารถเข้าสู่ตัวเมืองโดย

การเดินทางจากสนามบิน

1. เดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน มีรถโดยสารเข้าตัวเมือง ค่าบริการ 6 หยวน
2. เดินทางโดยสารประจำทาง สาย 27, 37, 41, 81, 91 ให้บริการถึงประมาณ 22.30 น. โดยคิดค่าบริการ 2 หยวน
ท่าเรือเฟอร์รี่จากเซี่ยะเหมินถึงเกาะกู่ลั่งอวี่

มีท่าเรืื่อเพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะกู่ลั่งอวี่ี่ หรือเกาะเปียโน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะะวันตกเฉียงใต้ของเซียะเหมิน
จากท่าเรือเซียะเหมินสามารถโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากมาได้ โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที

 

 • วัดหนานผู่ถัวซื่อ (南普陀寺)
  เป็นวัดที่สำคัญอยู่ ติดกับมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน

 • เกาะกู่ลั่งอวี่ (鼓浪屿)
  หรือเกาะเปียโน เป็นเกาะที่นั่งเรือข้ามฟากไปประมาณ 5 นาที มีเนื้อที่ 2 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะมีตึกรามบ้านช่องยุคสมัยอาณานิคม
 •  สถานที่ท่องเที่ยวในเซี่ยะเหมิน | Tourist Singht Seeing
   มหาวิทยาลัยในเซี่ยะเหมิน | University in Xiamen
  • Xiamen University
   (มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเซี่ยะเหมิน)

   
  บรรยากาศเมืองเซี่ยะเหมิน