HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Shanghai Jiaotong University
上海交通大学
 
มหาวิทยาลัยคมนาคมแห่งเซี่ยงไฮ้
หลักสูตร MBA ติด 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในจีน
ติดอันดับ 41 ของโลกด้าน MBA

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1896 ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน โดยทางด้านธุรกิจ เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยในจีนที่ทาง EQUIS ให้การยอมรับ และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในเมืองจีน ที่ได้รับการยอมรับจากทั้ง EQUIS และ Association of MBAs เมื่อปี คศ. 2008 ทาง ACEM ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยเจียวทง อยู่ในอันดับ 41 ของโลกในด้าน MBA และเป็นอันดับ 1 ที่มีการว่าจ้างงานและการขึ้นเงินเดือนที่สูงที่สุด ปัจจุบันมีนักเรียน MBA ถึง 1,300 คน โดยหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีนักเรียน 780 คน โดยในนี้มีนักเรียนต่างชาติอยู่ 200 คน

คณะและภาควิชาที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาจีน

 • International MBA

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี
Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งระดับอีก อย่างเช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2  โดยมีชั่วโมงเรียนประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ / เทอม สัปดาห์ละ 20 ชม. ในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรปริญญาโท MBA (Antai College of Economics & Management)

 4. เป็นหลักสูตร 2 ปี (Full-time) โดยเป็นหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรมาตรฐานทั่วโลกของ MBA และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความรู้ทั่วไปของจีนโดยสังเขป มีอาจารย์จากต่างประเทศ โปรแกรมแลกเปลี่ยนและเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้ดึงดูด นักเรียนจากทั้งในจีนและต่างประเทศรวมถึงผ่านทางโปรแกรม แลกเปลี่ยน หลักสูตรดังกล่าวมุ่งที่จะทำความเข้าใจ มาตรฐานทางธุรกิจของทั้งตะวันออกและตะวันตก นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยเพิ่มพูนประสบการณ์แบบมืออาชีพผนวกกับความรู้ด้านการบริหารสมัยใหม่ให้กับผู้จบการศึกษา MBA ให้ทันกับเศรษฐกิจระดับโลก

 5. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเรียนปริญญาตรี (Preparation course for Bachelor Degree)

 6. หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพทางภาษา วิชาการ และการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม วัฒนธรรม เพื่อนำไปต่อยอดศักยภาพในการศึกษาต่อด้านปริญญาตรี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Program A และ Program B
  Program A : สำหรับนักเรียนที่มีผลสอบ HSK4 180 คะแนนขึ้นไป
  Program B : สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

  ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  ภาษาจีนระยะยาว

  450 หยวน

  9,900 หยวน / เทอม หรือ 19,800 หยวน / ปี

  International MBA

  800 หยวน

  188,000 หยวน / หลักสูตร


  เตรียมความพร้อมปริญญาตรี 800 หยวน Program A 1 ปี ค่าเรียน 26,800-42,800 หยวน
  Program B 1 ปี ค่าเรียน 26,800-52,800 หยวน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย
  Lian Xing Building

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน ราคา / คน / เทอม
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ มีสาย LANs 70 หยวน ต่อวัน 9,450 หยวน

  No.9 Building

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน ราคา / คน / เทอม
  ไมโครเวฟ ตู้เย็น ห้องน้ำรวม 75 หยวน ต่อวัน 10,125 หยวนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Shanghai Jiaotong University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วันห้องเดี่ยว หรือ 4 เดือนห้องคู่)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน China Eastern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วตามเกณฑ์สถานฑูตจีน

  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงและเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างละ 1 ฉบับ

  • ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 85 หรือ IELTS 6.5 (สมัคร ป.โท)

  • GMAT 500+ (สมัคร ป.โท)

  • จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ (สมัคร ป.โท)

  • Resume (สมัคร ป.โท)

  • Financial Statement (สมัคร ป.โท)

  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป (สมัคร ป.โท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรปริญญาโท MBA

ยื่นเอกสารก่อน 15 พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

การพิจารณาและสอบสัมภาษณ์ - หลักสูตรปริญญาโท MBA

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป