HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chongqing University | 重庆大学

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง
มีหลักสูตรที่หลากหลาย
บินตรงด้วยแอร์เอเชีย

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งเมื่อปี 1929 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับหนึ่งของเมืองฉงชิ่งและ ปัจจุบันเป็น 1 ใน 38 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยในโครงการ 985 รวมถึงเป็น 1 ใน 107 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ในโครงการ 211 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมืองฉงชิ่ง ตัววิทยาเขตอยู่ในเขตซาผิงปาที่มีบรรยากาศร่มรื่น และเหมาะสำหรับการเรียน การค้นคว้าวิจัยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในจีน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีนักเรียนต่างชาติกว่า 1000 พันคน จากร้อยกว่าประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดนักเรียนต่างชาติมาที่ฉงชิ่งรวมถึงมนุษศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาราว 600 คนจาก 45 ชาติ

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs

   ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

   เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

   ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 2. หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ | Master Degree in International Business

  ปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยฉงชิ่งได้รับการยอมรับว่ามีการพัฒนาหลักสูตรที่ดีเป็นอันดับสองของจีนและอาจารย์ที่จบการศึกษา จากต่างประเทศ

   รายละเอียดของหลักสูตรสามารถดูได้ที่นี่ คลิ๊ก


 3. หลักสูตรปริญญาตรีเอกจีนเรียนกับนักเรียนต่างชาติ | Bachelor Degree with Major in Chinese Language

  หลักสูตรดังกล่าวให้ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนสามารถเรียนได้ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยจะปูพื้นทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนในสองปีแรกและผู้เรียนสามารถ เลือกสาขาภาษาจีนธุรกิจหรือภาษาจีนวัฒนธรรม

               รายละเอียดของหลักสูตรสามารถดูได้ที่นี่ คลิ๊ก

 4. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายจีน | Bachelor Degree

  มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในหลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กฎหมาย ภาพยนต์และการแสดง ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ภาษาจีนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าสมัคร ค่าเรียน
ระยะเวลา 1 เทอม
400 หยวน
7,000 หยวน / เทอม
ระยะเวลา 1 ปี 13,000 หยวน / ปี
ระยะสั้น เดือนละ 2,400 หยวน
ปริญญาโท Inter Business บรรยายอังกฤษ   98,000 หยวน / หลักสูตร
ปริญญาตรีบรรยายจีน ศิลปศาสตร์   14,000 หยวน / หลักสูตร
ปริญญาตรีบรรยายจีน วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ   16,000 หยวน / หลักสูตร
ปริญญาตรีบรรยายจีน ภาพยนต์   25,000 หยวน / หลักสูตร

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

  ราคา / เทอม

  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ

   2,500 หยวน

  ห้องเดี่ยว  ห้องน้ำส่วนตัว เตียง ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ

  5,000 หยวนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Chongqing University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฉงชิ่ง สายการบินแอร์เอเชีย  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • หนังสือรับรองจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด