HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

พื้นที่ 11,300 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ประเทศไทย 517,000 ตารางกิโลเมตร, พื้นที่กรุงเทพ ฯ 560 ตารางกิโลเมตร)จำนวนประชากรประมาณ 10.5 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)

เทียนจิน หรือ เทียนสิน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปักกิ่ง ด้านตะวันออกติดกับอ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) มีสถานภาพเป็น "เทศบาลเมือง" (Special Municipality) ซึ่งการปกครองขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีน ห่างจากเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวง ประมาณ 120 กิโลเมตร

เทียนสิน นอกจากจัดเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีนแล้ว ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางทางการค้า การขนส่งการสื่อสารที่สำคัญของจีนตอนเหนือ

"เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ" คือ ฉายาที่ได้รับ เนื่องจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเช่าของตะวันตก การส่งออกอุตสาหกรรมหนัก เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

สภาพภายในเมืองยังมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกปรากฎให้เห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งตกค้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ในยุคล่าอาณานิคม

หนึ่งในสี่มหานครของจีน
เมืองท่าอันดับ 2 ของจีน
เมืองแห่งสถาปัตยกรรมยุโรป
แค่ 30 นาทีสู่ปักกิ่ง
ค่าครองชีพถูกกว่าเมืองใหญ่อื่นๆ
อุณหภูมิ | Temperature

หน้าหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม - มีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำกว่า "ศูนย์" แต่โดยทั่วไปสภาพ อากาศค่อนข้างแห้งและมีแดดออก หน้าร้อนเริ่มราวเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิอาจขึ้นถึง 38 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้น ซึ่งในช่วงนี้จะตรงกับฤดูมรสุมเช่นกัน เพราะฝนตกชุก ในช่วงกรกฎาคม และสิงหาคม ช่วงอากาศที่ดีที่สุดเห็นจะเป็น ฤดูใบไม้ร่วง (ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) และฤดูใบไม้ผลิ (ราวเดือนเมษายน)

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
0/2
3/5
10/12
19/21
26/28
30/32
30/32
29/31
25/27
19/21
9/11
2/4
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-9/-7
-7/-5
-1/1
7/9
13/15
18/20
22/24
21/23
16/18
8/10
0/2
-6/-4
ปริมาณน้ำฝน (mm)
<5
<5
5/10
20/25
30/35
60/65
170/175
155/160
40/45
15/20
10/15
<5
ภูมิอากาศปัจจุบัน Click for เทียนจิน, Tianjin Forecast
การคมนาคมในเทียนสิน | Transportation in Tianjin

การเดินทางในเทียนสินสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธี

การเดินทางจากสนามบินปักกิ่ง
จากสนามบินนานาชาติปักกิ่ง (Terminal 3) สามารถนั่งขึ้นรถ Shuttle bus ตรงประตูทางออกที่ 11 โดยรถุบัสดังกล่าวจะออกทุกๆครึ่งชั่วโมง ค่าโดยสาร 70 หยวน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง รถจะจอดที่สำนักงาน Air China ในตัวเมืองเทียนสิน
การเดินทางจากสนามบินเทียนสิน
จากสนามบินนานาชาติเทียนสิน สามารถนั่งรถ Shuttle bus สู่ตัวเมือง หรือเรียกแท็กซี่ได้
ค่ารถ Shuttle Bus เข้าเมืองเทียนสิน ราคา 10 หยวน

ในตัวเมืองเทียนสินสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะดังนี้

1. รถประจำทาง เป็นทางเลือกที่มีคนใช้มากที่สุด ค่าโดยสารรถธรรมดา 1 หยวน รถปรับอากาศ และรถด่วน 2 หยวน
สายรถที่สำคัญของเทียนจิน


สายรถ เส้นทาง
8 จากสถานีรถไฟ (火车站)ถึงป้ายหน้ามหาวิทยาลัยเทียนจิน (七里台)มหาวิทยาลัยหนานไค(八里台)

2. รถไฟฟ้าใต้ดิน ปั่จจุบันมี 1 สาย แต่มีโครงการจะขยายเส้นทางเพิ่มเติม
    http://www.tjdt.cn/
3. รถแท็กซี่ในเทียนสิน
เนื่องจากเมืองเทียนสินเป็นเมืองท่าที่สำคัญทำให้สามารถเดินทางสู่เมืองอื่นๆได้ดังนี้

ประเภท รายละเอียด
ทางเรือ จากท่ารถเทียนสินสามารถนั่งรถบัสเข้าสู่ท่าเรือถางกู่ ( 塘沽) แล้วนั่งเรือสู่เมืองหลักๆของจีนได้ เช่น ต้าเหลียน เยียนไถ
ข้อมูลถางกู่
การท่องเที่ยวถางกู่
รถประจำทางในถางกู่
ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟเทียนสิน สามารถนั่งรถไฟด่วนเข้าสู่ปักกิ่ง โดยมีรถไฟทุกครึ่งชั่วโมง ราคาค่าตั๋วชั้นปกติเท่ากับ 58 หยวน      โดยรถไฟจะจอดที่สถานีรถไฟปักกิ่งด้านใต้ (北京南站)
ตารางรถไฟ ปักกิ่ง เทียนจิน
ทางรถบัส สามารถเดินทางสู่เมืองใกล้ๆได้ เช่น ปักกิ่ง ( 2 ชม.)

เว็บไซด์ที่สำคัญของเทียนสิน
1. เว็บรัฐบาลของเมืองเทียนสิน
2.
รถไฟ

 • ถนนวัฒนธรรม (古文大街)
  อยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์รวมของร้านค้าที่จำหน่ายทั้งหนังสือ เครื่องกระเบื้อง พรม งานฝีมือ และอาหาร

 • ถนนของกินหนานสือ (南市食品街)
  เป็นถนนของกินที่ทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร ซึ่งอาหารขึ้นชื่อของเมืองเทียนสิน คือ 狗不理包子 เป็นซาลาเปาที่ขึ้นชื่อของจีนเช่นกัน

 • วัดต้าเป่ยฉัน (大悲禅寺์)
  เป็นวัดพุทธศาสนาที่สำคัญในเทียนสิน
 • สถานที่ท่องเที่ยวในเเทียนสิน | Tourist Singht Seeing
  มหาวิทยาลัยในเทียนสิน| University in Shanghai
  • Tianjin University
   (มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเทียนจิน)
  hilight image
   
  บรรยากาศเมืองเทียนสิน