HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

มณฑลเสฉวน (Sichuan Province) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน พื้นที่ทางตอนบนเป็นเทือกเขาสูงติดกับมณฑลกานซู่และมณฑลส่านซี ในพื้นที่มีชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองเผ่าอาปา-ทิเบต-เชียงอาศัยอยู่ พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของมณฑลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำยาลอง (yalong Jiang) แม่น้ำต้าตู้ (Dadu He) แม่น้ำหมินเจียง (Min Jiang)แม่น้ำหลิ่ง (Ling Jiang) และแม่น้ำแยงซีเกียง (Chang Jiang) เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีอายุกว่า 2,300 ปี นับเป็นมณฑลที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน มีประชากรรวมกันมากกว่า 110 ล้านคน

เฉิงตู (Chengdu) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่า เฉิงตู

เฉิงตู มีสมญาว่า อาณาจักรแห่งสวรรค์ เนื่องด้วยเมืองเฉิงตูตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง มีแม่น้ำผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำหมินเจียง แม่น้ำต้าตู และแม่น้ำหลิ่ง ซึ่งแม่น้ำทั้ง 3 สายนี้ไหลลงมารวมกับ แม่น้ำแยงซีเกียง จึงทำให้มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทำนาได้ปีละ 3 หน เสฉวนจึงนับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบน รวมทั้งอุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

เฉิงตู เป็นเมืองทดลองงานปฏิรูปเศรษฐกิจระบบตลาดแบบสังคมนิยมรุ่นแรก ๆ โดยเป็นเมืองเปิดเสรีทางการค้าบนแผ่นดินใหญ่ และ ในปี 1992 ได้รับการจัดอันดับโดย คณะกรรมการประเมินระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองแห่งชาติ ให้อยู่ในลำดับที่ 11 จากจำนวนเมืองที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็งที่สุด 50 เมืองทั่วประเทศ และมีบรรยากาศการลงทุนที่สดใส

ศูนย์กลางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
แหล่งกำเนิดหมีแพนด้า
เมืองเก่าสามก๊ก
อุณหภูมิ | Temperature

เฉิงตูมีลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นชื้น อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว แต่เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแอ่งกะทะ อากาศจึงร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ร้อนที่สุดของจีน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
9/11
11/13
16/18
21/23
25/27
27/29
29/31
29/31
25/27
20/22
15/17
10/12
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
2/4
4/6
7/9
12/14
16/18
19/21
21/23
21/23
18/20
14/16
8/10
4/6
ปริมาณน้ำฝน (mm)
5/10
10/15
20/25
45/50
80/85
110/115
235/240
245/250
120/125
40/45
15/20
5/10
สภาพอากาศปัจจุบัน Click for เฉิงตู, Sichuan Forecast
การคมนาคมในเฉิงตู | Transportation in Chengdu

การเดินทางในเฉิงตูมีความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการ
1. รถไฟใต้ดิน ในปัจจุบันมีหนึ่งสายวิ่งจากเหนือลงใต้ จาก Shengxian Lake–Century City  ค่าบริการ 2-4 หยวน คิดตามระยะทาง
2. รถประจำทาง เป็นทางเลือกที่มีคนใช้มากที่สุด ค่าโดยสารรถธรรมดา 1 หยวน รถปรับอากาศ 2 หยวน
3. รถแท็กซี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 5 หยวน สำหรับ 3 กิโลเมตรแรก และจะเพิ่มกิโลเมตรละ 1.4 หยวน

 

อาหารแนะนำในเฉิงตู | Restaurant in Chengdu

ลักษณะพิเศษของอาหารเสฉวนคือ รสเผ็ด เนื่องจากมณฑลเสฉวนตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ บริเวณนั้นมีอากาศชื้น คนทั่วไปจึงนิยมทานพริก เพื่อขับความชื้นออกจากร่างกาย เวลานานเข้า คนท้องถิ่นก็นิยมทานของเผ็ด ชาวเสฉวนเกือบทุกคนล้วนเป็นคนทานเผ็ด อาหารเสฉวนที่ขึ้นชื่อได้แก่ เต้าหู้ทรงเครื่องแบบเสฉวน (麻婆豆腐) หม้อไฟ 2 รส (鸳鸯火锅) ไก่ผัดพริก (辣子鸡) เป็นต้น

 • ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์หมีแพนด้า (大熊猫繁殖研究中心)
  ภายในมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ และส่วนจัดแสดงความรู้ด้านวิวัฒนาการ พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เกี่ยวกับหมีแพนด้า ศูนย์วิจัยฯ นี้ได้จัดสถานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของหมีแพนด้า

 • ศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้งหรือสุสานเล่าปี่ (武侯祠)
  สร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของเล่าปี่ ซึ่งปกครองก๊กสู่ (ค.ศ. 221-263) โดยมีศูนย์กลาง ณ บริเวณเมืองเฉิงตูในปัจจุบัน ภายในเป็นที่ตั้งรูปปั้นของเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย

 • มรดกโลกจิ่วจ้ายโกว (九寨沟)
  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากหลายชนิด ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าสงวน ในปี พ.ศ. 2521 และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโกประกาศรับรองเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก

 • หลวงพ่อโตเล่อซาน (乐山大佛)
  มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่เรียกว่า หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เนื่องจากว่าที่นี่เป็นที่บรรจบของแม่น้ำหลายสาย มีน้ำท่วมทุกปี และเรือที่ผ่านที่นี่ส่วนมากจะอับปางบ่อยครั้งก็
  เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นช่วยปรับน้ำท่วม เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 •  สถานที่ท่องเที่ยวในเฉิงตู | Tourist Singht Seeing
   มหาวิทยาลัยในเฉิงตู | University in Chengdu

  hilight image
   
  บรรยากาศเมืองเฉิงตู

  คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป