HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Zhejiang University of Science and Technology

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้อเจียง
ตั้งอยู่ในหังโจว
ค่าที่พักถูก

ประวัติโดยย่อ

Zhejiang University of Science and Technology หรือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้อเจียง เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองหังโจวที่เน้นการประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในหลากหลายสาขา โดยเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

   

  1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs

  ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  มหาวิทยาลัยแบ่งการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ต้น กลาง สูง โดยในแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งระดับอีก วิชาเรียนประกอบด้วย ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วัฒนธรรมจีน และทัศนศึกษา

  2. หลักสูตรศิลปศาสตร์เอกจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติ | Bachelor Degree in Chinese
  ค่าเรียน

  หลักสูตรศิลปศาสตร์เอกจีน ค่าสมัคร ค่าเรียน
  ภาษาจีน ระยะยาว 400 หยวน 15,000 หยวนต่อปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อเดือน ต่อ คน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรศัพท์ โทรทัศน์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ 800-1,200 หยวน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรศัพท์ โทรทัศน์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ 400-600 หยวน
   


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Zhejiang University of Science and Technology เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หังโจว สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 25 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด