HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Zhejiang Gongshang University

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงกงซาง
ตั้งอยู่ในหังโจว
ค่าที่พักถูก

ประวัติโดยย่อ

Zhejiang Gongshang University หรือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงกงซาง เป็นมหาวิทยาลัยหลักในเมืองหังโจว ที่เปิดสอนด้าน วิศวกรรมศาสตร์และทางด้านการค้า เศรษฐศาสตร์ เปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

   

  1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs

  ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  มหาวิทยาลัยแบ่งการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ต้น กลาง สูง โดยในแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งระดับอีก วิชาเรียนประกอบด้วย ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วัฒนธรรมจีน และทัศนศึกษา

  2. หลักสูตรศิลปศาสตร์เอกจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติ | Bachelor Degree in Chinese
  ค่าเรียน

  หลักสูตรศิลปศาสตร์เอกจีน ค่าสมัคร ค่าเรียน
  ภาษาจีน ระยะยาว 400 หยวน 18,000 หยวนต่อปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อเดือน ต่อ คน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรศัพท์ โทรทัศน์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ 1,100 หยวน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรศัพท์ โทรทัศน์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ 650 หยวน
   


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Zhejiang Gongshang University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หังโจว สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 25 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด