HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
XijiaoLiverpool University, Suzhou西交利物浦大学

หลักสูตรภาษาจีน
มีหลักสูตรปริญญาตรี โท บรรยายอังกฤษ
โอกาสเรียนต่อที่ Liverpool University

ประวัติโดยย่อ

XJTLU ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2006 เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ระหว่าง Xi'an Jiaotong University และ The University of Liverpool เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศจีนที่ได้รับการยอบรับในระดับสากลในเรื่องเอกลักษณ์ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางสังคม และการจัดการการศึกษา โดยมีบุคคลากรมากกว่า 200 คน

คณะและภาควิชาที่เปิดสอน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Four Years Undergraduate Program(English)
 2. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก

 3. หลักสูตรปริญญาโท 1.5 ปี |  One Year Master Program (English)
 4. หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี โดยต้องมีคะแนน IELTS 6-6.5 ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก


 5. หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม | One Semester Chinese Language
 6. เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลาง 1 เทอม ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และยังมีวิชาเตรียมสอบ HSK 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และวิชากิจกรรมในช่วงบ่าย


  ค่าเรียน

หลักสูตร ค่าเรียน
หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (4 ปี)
88,000 หยวน / ปี
หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ (1.5 ปี)
120,000-192,000 หยวน / หลักสูตร
หลักสูตรภาษาจีน (1 เทอม)
8,500 หยวน / เทอม

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก Parfait Hotel & Apartment ราคาที่พัก ต่อ คน
  ห้องเดี่ยวชุด
  แบ่งเป็น 4-6 ห้องนอน ห้องนอนละ 1 คน (ห้องน้ำในตัว) ภายในห้องชุด มีห้องรับแขก โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ และอินเตอร์เน็ต
  (รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้)
  45 หยวน ต่อวัน (ขั้นต่ำ 1 ปี)
  66 หยวน ต่อวัน (ขั้นต่ำ 3 เดือน)
  หมายเหตุ
  ค่ามัดจำ 3,000 หยวน (จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น)
  - ค่าสาธารณูปโภค เติมครั้งแรก 400 หยวน (เงินสดเท่านั้น)
  - ภายในหอพักมีอินเตอร์เนตให้ แต่ไม่มีwifi ต้องใช้ Router ในการกระจายสัญญาณ
  - ภายในหอพักมีห้องซักผ้ารวม
  - ค่าที่พัก 1 เทอม ประมาณ 135 วัน (ประมาณการ)

   


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Xijiao Liverpool University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 270 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน THAI AIRWAYS  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-6657 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด