HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 天津中医药大学
 

มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนแห่งเมืองเทียนสิน
หลักสูตรแพทย์แผนจีนที่หลากหลาย
มีหลักสูตรบรรยายอังกฤษ

ประวัติโดยย่อ

เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน (แพทย์แผนจีน) ในลำดับต้นๆ ของประเทศจีน มีคณาจารย์มากกว่า 3,000 คน แบ่งเป็น 4 ภาควิชาหลักๆ คือ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติการแพทย์แผนจีน ก่อตั้งเมื่อปี 1992 ได้การรับรองจากกระทรวงการศึกษาจีน มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1000 คนในแต่ละปี จากกว่า 20 ประเทศ วิทยาลัยนานาชาติการแพทย์แผนจีน ได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการเรียนการสอน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาแพทย์แผนจีน | Bachelor of Traditional Chinese Medicine
 2. เนื้อหาการเรียนการสอน จะสอนนักเรียนให้มีความรู้ด้านแพทย์แผนจีน บรรยายจีน ระยะเวลาเรียน 5 ปี

  ตัวอย่างวิชาที่เปิดสอนจะมี Synopsis of Prescriptions of Golden Chamber, Treatise on Febrile Disease Caused by Cold, Exogenous Febrile Diseases, Different Academic Schools of TCM, Subjects of TCM, and etc

 3. ปริญญาตรีการนวดและฝังเข็ม | Acupuncture & Moxibustion and Tuina
 4. เนื้อหาการเรียนการสอน จะสอนนักเรียนให้มีความรู้ด้านแพทย์แผนจีน เน้นทางด้านการฝังเข็ม การนวด การจับเส้น บรรยายจีน ระยะเวลาเรียน 5 ปี

  ตัวอย่างวิชาที่เปิดสอนจะมี Local Anatomy of Acupuncture-points, Acupuncture Meridians and Collaterals, Acupuncture Points, Techniques of Acupuncture and Moxibustion, Therapeutics of Acupuncture and Moxibustion, Experimental Acupuncture, Tuina (Chinese Massage), and etc.

 5. ปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน | Clinical Science of Integrated TCM & Western Medicine

  เนื้อหาการเรียนการสอน จะสอนนักเรียนให้มีความรู้ด้านแพทย์แผนจีนผนวกกับการรักษาแผนปัจจุบัน บรรยายจีน ระยะเวลาเรียน 5 ปี

 6. ตัวอย่างวิชาที่เปิดสอนจะมี Pharmacology, Modern Internal Medicine, Modern Surgery, Gynecology and Obstetrics, Emergencies, and etc

 7. ปริญญาตรีด้านยาจีน | Chinese Materia Medica

  เนื้อหาการเรียนการสอน จะสอนนักเรียนให้มีความรู้ด้านยาจีน โดยใช้ภาษาจีนในการบรรยาย ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 8. ตัวอย่างวิชาที่เปิดสอนจะมี Medicinal Plants, Herbal Appraisal, Herbal Chemistry, Pharmacology, Herbal Processing, Herbal Pharmacy, Herbal Analysis, and etc

  ค่าเรียน

  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรปริญญาตรี 500 หยวน 24,000 หยวน / ปี

ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวัน
ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 50 หยวน/ ห้อง
ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 80 หยวน/ ห้อง
- ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
- ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เทียนสิน สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์พร้อมแนบชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป