HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Qingdao Technological University, Qindao College

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่า
นักเรียนไทยน้อย อากาศดี
ห้องพักมีทั้งห้องเดี่ยวและคู่

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจีน ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญการสอนในด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการจัดให้มีการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง เขตเหลาซาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนและอาคารที่พักของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร International Chinese และซึ่งชิงเต่าเป็นเมืองใกล้กับแนวชายฝั่งทะเล มีทัศนียภาพที่งดงาม

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งจะมีการสอบวัดระดับในครั้งแรก การเรียนในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program
 4. หลักสูตรปริญญาตรีนี้ เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีน ดังนั้นผู้สนใจจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนที่ดี
  ค่าเรียน

  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าหนังสือ
  หลักสูตรภาษาจีน 400 หยวน  7,000 หยวน / เทอม
  14,000 หยวน / ปี
  ประมาณ 300 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 2,900 หยวน / เดือน
  4,000 หยวน / 2 เดือน
  5,400 หยวน / 3 เดือน
   
  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด   14,500 หยวน / เทอม
  29,000 หยวน / ปี
  ประมาณ 650 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวัน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 40 หยวน/ ห้อง
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 80 หยวน/ ห้อง
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Qingdao Technological University, Qindao College เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ชิงเต่า สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • จดหมายแนะนำตัว Resume 1 ฉบับ

  • ใบรับรองการทำงานของบริษัท (กรณีทำงานแล้ว)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป