HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing Normal University

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูปักกิ่ง
การเรียนการสอนเข้ม
หอพักหลากหลาย

 

ประวัติโดยย่อ

Beijing Normal University (BNU) หรือ มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1902 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรระดับสูงเป็นอันดับต้น ๆ ปัจจุบัน มี 15 คณะ 12 ภาควิชา 12 สถาบันวิจัย โดยมี 52 สาขาวิชาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาทั้งสิ้นราว 16,000 คน แบ่งเป็นในระดับปริญญาตรี 8,000 คน ส่วนการศึกษาระดับสูงประมาณ 7,000 คน ในส่วนการศึกษาต่อเนื่องและนักเรียนทางไกลประมาณ 1,000 คนและนักศึกษาต่างชาติราว 2,000 คน

คณะที่ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีนั้นมีทั้งด้านสายวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ อาทิ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะภาษาจีนและวรรณคดี คณะประวัติศาสตร์ คณะปรัชญา คณะกฎหมาย คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวรรณคดีและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย) คณะนิเทศศาสตร์ คณะการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีประสบการณ์ในการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติมาก ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเป็นทั้งศูนย์ศึกษาและวิจัย ทั้งในด้านการออกเสียง ตัวหนังสือ ไวยากรณ์ การสอน และวรรณคดี

ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ระหว่างวงแหวนรอบที่ 2 และ 3 ในเขตตัวเมืองทางด้านทิศเหนือของเมืองปักกิ่ง ในเขตไฮ่เตี้ยน (Haidian district)

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง(เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษาเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง(BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับรวมทั้งตำราที่ทางมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นเองด้วย

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  College of Chinese, College of Chinese Language and Literature, History Department, Philosophy Department, Department of Law,
  School of Economics, School of Economics, School of Education, School of Foreign Languages & Literature, School of Arts and Mass Media, Mathematics Department, Physics Department, Department of Material Science & Engineering, Chemistry Department, Astronomy Department, Information Science School, Life Science School, Psychology School, Department of Resource and Environmental Science, Department of Environmental Science and Engineering, School of Management, School of Physical Education and Sport 4. ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  ภาษาจีน

  450 หยวน

  11,600 หยวนต่อเทอม (หรือ 22,400 หยวนต่อปี)

  ปริญญาตรี

  500 หยวน

  12,400 หยวน / เทอม หรือ 24,000 หยวน / ปี (สายศิลป์)
  14,250 หยวน / เทอม หรือ 27,700 หยวน / ปี (สายวิทย์)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร

  ประเภทที่พัก

  ราคาที่พัก ต่อ วัน ต่อ คน

  No. 2 International Students Apartment

  F1. ห้องเดี่ยว ห้องน้ำรวม

  80 หยวน

  F2. ห้องคู่ ห้องน้ำรวม

  65 หยวน

  ภายในห้องพัก เตียงเดี่ยว โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้หนังสือ ตู้เซฟ ตู้เย็น แอร์กลาง โทรทัศน์ โทรศัพท์ สาย LANs (ค่าบริการ 100 หยวนต่อเดือน)
  ภายในอาคาร ลิฟท์ ห้องซักผ้ารวม ห้องครัวรวมต่อชั้น บริการถ่ายเอกสาร ส่งแฟกซ์ โทรศัพท์ทางไกล ร้านอาหาร บริการทำความสะอาด บริษัททัวร์ภายในประเทศ บริการส่งอาหาร

  No. 3 International Students Apartment

  B1. ห้องเดี่ยว 15 ตร. เมตร

  85 หยวน

  B2. ห้องชุด 2 คน (2 ห้องนอน, 1 ห้องรับแขก)

  85 หยวน

  B3. ห้องชุด 2 คน (2 ห้องนอน, 1 ห้องรับแขก)

  95 หยวน

  ห้องน้ำส่วนตัว ตู้เย็นส่วนตัว ทีวี แอร์ ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นผ้ารวม ห้องคอมพิวเตอร์ ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ร้านหนังสือ ห้องออกกำลังกาย บริการทำความสะอาดทุกวัน บริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง (ค่าบริการ 100 หยวน / เดือน)

  Xin Song Apartment

  C1. ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์

  60 หยวน

  C2. ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ โต๊ะน้ำชา

  65 หยวน

  C3. ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ โต๊ะน้ำชา ตู้เย็น โทรศัพท์ในเมืองฟรี

  75 หยวน

  ห้องครัว ห้องซักผ้ารวม บริการทำความสะอาดทุกวัน บริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง (ค่าบริการ 100 หยวน / เดือน)

  Lan Hui Apartment

  E. ห้องคู่ แอร์ ห้องน้ำส่วนตัว ทีวี โทรศัพท์

  60 หยวน

  ห้องซักผ้ารวม ร้านอาหาร ห้องเน็ท โรงยิม ร้านเสริมสวย บริการทำความสะอาดทุกวัน


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Beijing Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด