HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Online Chinese Study | โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์

เรียนภาษาจีนออนไลน์ เป็นการเรียนภาษาจีนรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนกับครูผู้สอนคนจีนจากประเทศจีนผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นการสอนสด ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเล็ก (สามารถโทรสอบถามตารางกับทางศูนย์) โดยแบ่งการสอนเป็น 2 รูปแบบ คือ คอร์สสำหรับผู้ใหญ่และคอร์สสำหรับเด็ก

ค่าเรียนเริ่มต้น 250 บาทต่อครั้งต่อคน (รายละเอียดสอบถามที่ศูนย์)
 

ตัวอย่างเรียนเป็นกลุ่มเล็ก
 

ตัวอย่างเรียนตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับผู้ใหญ่

เน้นการสอนตั้งแต่เริ่มออกเสียงสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานหรือสามารถจัดชั้นไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีการทดสอบเพื่อจัดระดับเป็น 12 ระดับ คือ
คอร์สเริ่มแรก (ระดับ 1-2) เที่ยบเท่า HSK-1
คอร์สระดับต้น (ระดับ 3-4) เที่ยบเท่า HSK-2
คอร์สระดับกลาง (ระดับ 5-8) เที่ยบเท่า HSK-3
คอร์สระดับสูง (ระดับ 9-12) เที่ยบเท่า HSK-4
หลักสูตรจะดำเนินการสอนเพื่อนำไปสู่การสอบ HSK 4 เมื่อจบหลักสูตร นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียน


โดยแบ่งการเรียนเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็ก

การเรียนแบบตัวต่อตัว
การเรียนแบบกลุ่มเล็ก
หนึ่งนักเรียนต่อหนึ่งครูผู้สอน
จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 4 คนต่อห้อง
เป็นการเรียนแบบ Interactive
สามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวน
คอร์สสำหรับเด็ก

ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สอนเด็กตั้งแต่พูดไม่ได้ ให้เด็กได้เรียนภาษาจีนโดยไม่รู้สึกเบื่อ ให้เด็กได้มีส่วนร่วมผ่านเรื่องราวต่างๆ พร้อมเล่นเกมส์กับครูผ่านทางการสื่อสารภาษาจีนและการออกท่าทาง เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ เนื้อหาจะมุ่งไปสู่การวัดผลข้อสอบ YCT ทำให้ผู้ปกครองรู้พัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในช่วงใด

โดยแบ่งการเรียนเป็น

การเรียนแบบตัวต่อตัว
การเรียนแบบกลุ่มเล็ก
หนึ่งนักเรียนต่อหนึ่งครูผู้สอน
จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 4 คนต่อห้อง
เป็นการเรียนแบบ Interactive
สามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวน
ค่าใช้จ่าย ค่าเรียนต่อครั้งเริ่มต้น 250 บาทต่อหนึ่งคาบต่อคน (กรณีเป็นกลุ่มเล็ก) โดยรายละเอียดค่าเรียนสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์
วิธีการชำระเงิน
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 451-1-03721-4
    เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ 0-2258-6659
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone