HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 泰国羽毛球女选手“小美”成为羽毛球女单世界排名第一
“น้องเมย์” นักแบดมินตันหญิงไทยกลายเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลก
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ได้ปรับรายชื่อการจัดอันดับโลกใหม่ รัชนก อินทนนท์ “น้องเมย์” นักแบดมินตันไทย กลายเป็นนักแบดมินตัน หญิงเดี่ยว มือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการด้วยคะแนน 84,708 คะแนน มากกว่าแคโรไลนา มาริน นักแบดมินตันจากสเปนที่เป็นอันดับสอง 478 คะแนน อันดับสามคือ หลี่ เสวี่ยรุ่ย นักกีฬาจากจีน น้องเมย์ได้เป็นแชมป์หญิงเดี่ยวในการแข่งขันแบดมินตันที่อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องภายใน 3 อาทิตย์ สร้างประวัติศาสตร์ให้กับแบดมินตันหญิงเดี่ยวของไทยและเมื่อวันที่ 26 รัฐบาลไทยได้ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) ให้แก่นางสาวรัชนก อินทนนท์ เนื่องจากได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

4yuè 21rì ,yǔ máo qiú shì jiè lián hé huì gèng xīn shì jiè pái míng bǎng dān
4月21日,羽毛球世界联合会更新世界排名榜单
tài guó xuǎn shǒu “xiǎo měi ”lā chà nuò •yīn dá nóng yǐ 84708jī fèn zhèng shì chéng wéi yǔ máo qiú nǚ dān shì jiè pái míng dì yī
泰国选手“小美”拉差诺•因达农以84708积分正式成为羽毛球女单世界排名第一
bǐ pái míng dì èr de xī bān yá xuǎn shǒu mǎ lín duō chū 478jī fèn
比排名第二的西班牙选 手马林多出478积分
pái míng dì sān wéi zhōng guó xuǎn shǒu lǐ xuě ruì 。xiǎo měi 3zhōu nèi lián xù zài yìn dù
排名第三为中国选手李雪芮。小美3周内连续在印度
mǎ lái xī yà hé xīn jiā pō yǔ máo gōng kāi sài zhōng duó dé nǚ dān guàn jun1 ,chuàng zào tài guó yǔ máo qiú nǚ dān lì shǐ 。
马来西亚和新加坡羽毛公开赛中夺得女单冠军,创造泰国羽毛球女单历史。
zài 26rì ,tài guó zhèng fǔ gōng bào xuān bù yǔ máo qiú míng jiāng “xiǎo měi ”lā chà nuò •yīn dá nóng róng huò tè bié yù cì Direkgunabhornxūn zhāng (èr děng )
在26日,泰国政府公报宣布羽毛球名将“小美”拉差诺•因达农荣获特别御赐Direkgunabhorn勋章(二等)
zuò wéi xiǎo měi wéi tài guó dài lái róng yù de jiǎng lì 。
作为小美为泰国带来荣誉的奖励。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,