HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 阿披实吁东盟+3加强防疫合作
อภิสิทธิ์เรียกร้องอาเซียน+3 ร่วมมือกันสกัดกั้นเชื้อระบาด
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย


เมื่อเช้าวันที่ 8 พฤษภาคม ที่โรงแรมดุสิตธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 วาระพิเศษ รวมทั้งแสดงปาฐกถาให้สมควรเสริมความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ให้แข็งแกร่งขึ้น ร่วมกันรับมือกับโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ การประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน และอีก 3 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มาเข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีองค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน องค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก และ ธนาคารโลก ก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมด้วย นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ประชากรในกลุ่มอาเซียน+3 มีจำนวนรวมถึงหนึ่งในสี่ของโลก มีคุณูปการต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมาก เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งไวรัสข้ามพรมแดนที่ว่านี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ดังนั้นทุกๆ ประเทศต้องรับมือด้วยการเพิ่มความพยายามสร้างมาตรการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ นายอภิสิทธิ์ยังเน้นว่า การประชุมครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการร่วมมือจัดการโรคระบาด ควรเพิ่มมาตรการการป้องกันให้สูงขึ้น เพิ่มความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแบ่งปันความรู้ การแบ่งปันเวชภัณฑ์ การผลิตวัคซีน เป็นต้นให้แข็งแกร่งขึ้น ทำให้ประชากรในภูมิภาคอาเซียน+3 มีตัวยาที่เพียงพอกับการต่อสู้กับโรคระบาด เพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด

【běn yuè bào zōng hé bào gào】tài guó zǒng lǐ ā pī shí yú 5 yuè 8 rì zǎo shang zài dù xǐ tǎ ní jiǔ diàn zhǔ chí dōng méng yǔ zhōng rì hán wèi shēng bù zhǎng tè bié huì yì kāi mù, bìng fā biǎo yǎn jiǎng biǎo shì, dōng méng yǔ zhōng guó, rì běn, nán hán yìng jiā qiáng dì qū hé zuò, gòng tóng yìng duì, A xíng liú gǎn chuán rǎn bìng
【本月报综合报告】泰国总理阿披实于5月8日早上在杜喜塔尼酒店主持东盟与中日韩卫生部长特别会议开幕,并发表演讲表示,东盟与中国、日本、南韩应加强地区合作,共同应对A型流感传染病。
běn cì huì yì yǒu wén lái, jiǎn pǔ zhài, yìn ní, lǎo wō, mǎ lái xī yà, miǎn diàn, fēi lǜ bīn, xīn jiā pō, yuè nán hé tài guó děng dōng méng shí guó yǔ zhōng rì hán sān guó wèi shēng bù bù zhǎng huò dài biǎo yù huì, hái yǒu dōng méng mì shū chù, shì jiè wèi shēng zǔ zhī, xī tài píng yáng qū yù, shì jiè yín háng dài děng guó jì zǔ zhī pài dài biǎo chū xí huì yì
本次会议有文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、越南和泰国等东盟十国与中日韩三国卫生部部长或代表与会,还有东盟秘书处、世界卫生组织——西太平洋区域、世界银行代等国际组织派代表出席会议。
ā pī shí shuō dōng méng + 3 rén kǒu zhàn quán qiú de sì fēn zhī yī, duì quán qiú jīng jì gòng xi àn hěn dà, yóu yú liú gǎn de bào fā, duì zhè ge dì qū zào chéng xīn de tiǎo, zhè shì gè kuà guó jiè de bìng dú, zào chéng yán zhòng de jīng jì hòu guǒ, yīn cǐ měi gè guó jiā dōu yào jiā dà nǔ lì, qù gòu zhù yǒu lì de yù fáng cuò shī lái yìng duì
阿披实说,东盟+3人口占全球的四分之一,对全球经济贡献很大,由于流感的爆发,对这个地区造成新的挑战,这是个跨国界的病毒,造成严重的经济后果,因此每个国家都要加大努力,去构筑有力的预防措施来应对。
ā pī shí qiáng diào, zhè cì huì yì shì hé zuò gòng tóng duì fù liú xíng bìng de diǎn fàn
阿披实强调,这次会议是合作共同对付流行病的典范
tā rèn wéi yīng gāi zài tí gāo yù fáng cuò shī, xìn xī jiāo liú, jì shù gòng xiǎng, yī liáo zī yuán gòng xiǎng, yì miáo yán zhì děng fāng miàn jiā qiáng hé zuò, shǐ dōng méng + 3 de mín zhòng yǒu zú gòu de yào wù lái dǐ kàng chuán rǎn bìng, jiāng sǔn shī jiàng dào zuì dī
他认为,应该在提高预防措施,信息交流,技术共享,医疗资源共享,疫苗研制等方面加强合作,使东盟+3的民众有足够的药物来抵抗传染病,将损失降到最低
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,