HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 中国2010年上海世博会
งาน World Expo 2010 ที่เซี่ยงไฮ้
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

งาน World Expo Shanghai 2010 ที่ประเทศจีน เป็นงาน World Expo แบบอเนกประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของงาน World Expo แนวคิดหลักของงาน World Expo Shanghai คือ “Better City, Better Life” ระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เป็นเวลา 6 เดือน สถานที่จัดงานตั้งอยู่ระหว่างสะพานหนานผู่และสะพานหลูผู่ จัดวางโครงงานเลียบไปตามสองฝั่งแม่น้ำหวงผู่ โครงการเขตอุทยาน World Expo 2010 ใช้พื้นที่ 5.28 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ส่วนผู่ตง 3.93 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ส่วนผู่ซี 1.35 ตารางกิโลเมตร วัตถุประสงค์ของ World Expo Shanghai 2010 คือมีการเชื้อเชิญ 200 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมงานนิทรรศการ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนถึง 70 ล้านคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทยกล่าวว่า ในงาน World Expo Shanghai ประเทศไทยมีแนวคิดหลักคือ “ความเป็นไทย วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต” (Thainess : Sustainable Ways of Life) สำหรับอาคารจะแสดงถึงลักษณะกลิ่นอายแบบไทย อาคารจัดแสดงลงทุนไปทั้งหมดประมาณ 6 ร้อยล้านบาท คาดว่าจะมีพื้นที่ทั้งหมด 3,117 ตารางเมตร

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】zhōng guó 2010nián shàng hǎi shì bó huì shì shì bó huì lì shǐ shàng shǒu cì zài fā zhǎn zhōng guó jiā jǔ bàn de zōng hé xìng shì bó huì
【本月报综合报导】中国2010年上海世博会是世博会历史上首次在发展中国家举办的综合性世博会
shàng hǎi shì bó huì de zhǔ tí :“chéng shì ,ràng shēng huó gèng měi hǎo ”,jǔ bàn qī :2010nián 5yuè 1rì zhì 10yuè 31rì ,lì shí 6gè yuè ;jǔ bàn dì diǎn :wèi yú nán pǔ dà qiáo hé lú pǔ dà qiáo zhī jiān ,yán huáng pǔ jiāng liǎng àn bù jú
上海世博会的主题:“城市,让生活更美好”,举办期:2010年5月1日至10月31日,历时6个月;举办地点:位于南浦大桥和卢浦大桥之间,沿黄浦江两岸布局
shì bó huì yuán qū guī huá yòng dì 5.28píng fāng gōng lǐ ,qí zhōng pǔ dōng bù fèn wéi 3.93píng fāng gōng lǐ ,pǔ xī bù fèn wéi 1.35píng fāng gōng lǐ
世博会园区规划用地5.28平方公里,其中浦东部分为3.93平方公里,浦西部分为1.35平方公里
shàng hǎi shì bó huì de mù biāo :jiāng yāo qǐng 200gè guó jiā hé guó jì zǔ zhī cān zhǎn ,yù cè cān guān rén shù dá 7000wàn rén cì
上海世博会的目标:将邀请200个国家和国际组织参展,预测参观人数达7000万人次
tài guó zhèng fǔ yǒu guān bù mén biǎo shì ,shàng hǎi shì bó huì tài guó guǎn jiāng yǐ “tài guó rén :kě chí xù shēng huó fāng shì ”wéi zhǔ tí
泰国政府有关部门表示,上海世博会泰国馆将以“泰国人:可持续生活方式”为主题
zài jiàn zhù shàng tǐ xiàn nóng yù de tài shì fēng gé ,zhǎn guǎn zǒng tóu zī yuē 6yì tài zhū ,yù jì zhàn dì 3117píng fāng mǐ
在建筑上体现浓郁的泰式风格,展馆总投资约6亿泰铢,预计占地3117平方米
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,