HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 孔子见美女
ขงจื๊อพบนางงาม
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

“ขงจื๊อ” ที่ได้ชื่อว่าเป็นภาพยนต์มหากาพย์ก็เริ่มฉายให้ชมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในตอนที่ขงจื๊อท่องไปตามแคว้นต่างๆ ได้พบกับหนานจื่อ พระชายาของเจ้าเมืองแคว้นเว่ยใช้เสน่ห์ยั่วยวน ทำให้ขงจื๊อปลีกตัวจากหนานจื่อได้ไม่ง่ายทีเดียว จึงมีผู้อ่านเขียนมาถามว่า “ขงจื๊อพบนางงาม” เป็นเรื่องจริงหรือ ตามการบันทึกใน “วาทวิจารณ์ขงจื๊อ” มีเรื่อง ดังนี้ “ขงจื๊อพบหนานจื่อ จื่อลู่ไม่พอใจมาก ขงจื๊อกล่าวสาบานว่า “หากข้าฯ ได้ทำอะไรไปโดยมิชอบ สวรรค์จะทอดทิ้งข้าฯ สวรรค์จะทอดทิ้งข้าฯ” แสดงให้เห็นว่า เรื่อง “ขงจื๊อพบนางงาม” ก็คือมาจากเรื่อง “ขงจื๊อพบหนานจื่อ” นี่เอง สำหรับเรื่อง “ขงจื๊อพบหนานจื่อ” มีความเข้าใจที่แตกต่างหลากหลายกันมาโดยตลอด ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่อง “ซุบซิบ” ของคนรุ่นหลังที่มีอยู่น้อยนิดสำหรับมหาเมธีอย่างขงจื๊อ

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】《kǒng zǐ 》zhè bù hào chēng shǐ shī jù zhì yǐng piàn ,2yuè 11rì yě zài tài guó shàng yǎn
【本月报综合报导】《孔子》这部号称史诗巨制影片,2月11日也在泰国上演
piàn zhōng zhōu yóu liè guó de kǒng zǐ shòu dào wèi guó jun1 zhǔ fū rén nán zǐ de gōu yǐn ,kǒng zǐ hǎo bú róng yì bǎi tuō nán zǐ
片中周游列国的孔子受到卫国君主夫人南子的勾引,孔子好不容易摆脱南子
yīn cǐ yǒu dú zhě lái xìn wèn qǐ “kǒng zǐ jiàn měi nǚ ”shì fǒu zhēn yǒu qí shì 。gēn jù 《lùn yǔ 》de jì zǎi lǐ ,qí shì rú xià
因此有读者来信问起“孔子见美女”是否真有其事。根据《论语》的记载里,其事如下
zǐ jiàn nán zǐ ,zǐ lù bú shuō 。fū zǐ shǐ zhī yuē :“yǔ suǒ fǒu zhě ,wú yàn zhī !tiān yàn zhī
子见南子,子路不说。夫子矢之曰:“予所否者,无厌之!天厌之
kě jiàn suǒ wèi “kǒng zǐ jiàn měi nǚ ”jiù shì lái zì “zǐ jiàn nán zǐ ”zhè huí shì 。“zǐ jiàn nán zǐ ”yī zhí yǐ lái yǒu hěn duō bú tóng de lǐ jiě ,yě suàn shì dà shèng rén kǒng zǐ wéi shù bú duō zhí dé hòu rén “bā guà ”de shì qíng 。
可见所谓“孔子见美女”就是来自“子见南子”这回事。“子见南子”一直以来有很多不同的理解,也算是大圣人孔子为数不多值得后人“八卦”的事情。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,