HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 故宫空荡荡变成无人之境
ภาพพระราชวังโบราณที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป – "ประกาศเกี่ยวกับการปิดพิพิธภัณฑ์จากพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ" ระบุว่า เนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อที่เกิดจากผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณจึงตัดสินใจปิดทำการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2020 (เป็นต้นไป) โดยเวลาเปิดทำการครั้งใหม่จะประกาศเพิ่มเติมภายหลังภาพพระราชวังโบราณที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนั้นเห็นกันมามากแล้ว ถ้าหากในพระราชวังจู่ๆ ก็ร้างผู้คนล่ะ จะเป็นความรู้สึกแบบไหนกัน “เว็บไซต์ qq.com” ได้ปล่อยรูปพระราชวังโบราณชุดหนึ่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เพื่อตอบสนองความสงสัยใคร่รู้ของทุกคน ความงามของสถาปัตยกรรม ทิวทัศน์ที่ไร้ผู้คน ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่ง

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】gù gōng bó wù yuàn guān yú bì guǎn de gōng gào chēng ,gēn jù xīn xíng guàn zhuàng bìng dú gǎn rǎn de fèi yán yì qíng fáng kòng gōng zuò xū yào
')" onmouseout=hidePopup()>【本月报综合报导】故宫博物院关于闭馆的公告 称,根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要
wéi bì miǎn rén yuán jù jí yǐn fā jiāo chā gǎn rǎn ,gù gōng bó wù yuàn jué dìng ,zì 2020nián 1yuè 25rì (zhèng yuè chū yī )qǐ bì guǎn
为避免人员聚集引发交叉感染,故宫博物院决定,自2020年1月25日(正月初一)起闭馆
huī fù kāi fàng shí jiān lìng háng tōng zhī
恢复开放时间另行通知
jiàn duō le rén shān rén hǎi de gù gōng chǎng miàn ,rú guǒ gōng lǐ tū rán méi rén le ,jiāng huì shì yī zhǒng shí me gǎn jiào ?
见多了人山人海的故宫场面,如果宫里突然没人了,将会是一种什么感觉?
《téng xùn wǎng 》2yuè 26rì fā bù yī zǔ wú rén de gù gōng tú piàn ,
《腾讯网》2月26日发布一组无人的故宫图片,
mǎn zú yī xià dà jiā de hǎo qí xīn 。jiàn zhù zhī měi ,wú rén zhī jìng yě yǒu lìng yī zhǒng yùn wèi 。
满足一下大家的好奇心。建筑之美,无人之境也有另一种韵味。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,