HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 中国国家主席与第一夫人在曼谷杜莎夫人蜡像馆迎新春
ประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนมาประจำที่มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ ต้อนรับตรุษจีน
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมหุ่นขี้ผึ้งของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และเผิง ลี่หยวน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประจำเป็นการเฉพาะ โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวขึ้นที่มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ ชั้น 4 สยาม ดิสคัฟเวอรี่ไปเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา หุ่นขึ้ผึ้งจำลองฉากลงจากเครื่องบินของสี จิ้นผิงและเผิง ลี่หยวน โบกไม้โบกมือให้กับทุกคนอย่างสมจริงเหมือนมีชีวิต หุ่นขึ้ผึ้งของสามีภรรยาที่สูงส่งและสมบูรณ์แบบคู่นี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อประจำที่มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ เท่านั้น คุณนพดล ประพิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพฯ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน และมีนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลสำคัญทั้งสองท่านในครั้งนี้อย่างถาวร ณ มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ”

wéi le yíng jiē zhōng guó chūn jiē ,màn gǔ dù shā fū rén là xiàng guǎn (Madame Tussauds Bangkok)
为了迎接中国春节,曼谷杜莎夫人蜡像馆(Madame Tussauds Bangkok)
tè dì ān pái zhōng guó guó jiā zhǔ xí xí jìn píng yǔ dì yī fū rén péng lì yuán de là xiàng jìn zhù
特地安排中国国家主席习近平与第一夫人彭丽媛的蜡像进驻
yú 1yuè 20rì ,jiē mù huó dòng yǐ zài xiān luó tàn suǒ zhōng xīn (Siam Discovery Center) sì lóu de màn gǔ dù shā fū rén là xiàng guǎn jǔ háng
于1月20日,揭幕活动已在暹罗探索中心(Siam Discovery Center)四楼的曼谷杜莎夫人蜡像馆举行
là xiàng fù kè le xí jìn píng hé péng lì yuán xià fēi jī de chǎng jǐng
蜡像复刻了习近平和彭丽媛下飞机的场景
xǔ xǔ rú shēng xiàng dà jiā huī shǒu zhì yì
栩栩如生向大家挥手致意
zhè duì zhōng guó gāo guì ér wán měi de fū fù là xiàng shì tè dì wéi màn gǔ dù shā fū rén là xiàng guǎn chuàng zuò de 。
这对中国高贵而完美的夫妇蜡像是特地为曼谷杜莎夫人蜡像馆创作的。
mò lín jí tuán (Merlin Entertainments PLC)tài guó qū zhí háng zhǎng Noppadon Prapimpuntbiǎo shì
默林集团(Merlin Entertainments PLC)泰国区执行长Noppadon Prapimpunt表示
màn gǔ dù shā fū rén là xiàng guǎn wéi dōng méng gòng tóng tǐ de zhǔ yào jǐng diǎn zhī yī
曼谷杜莎夫人蜡像馆为东盟共同体的主要景点之一
yě shì dà liàng zhōng guó yóu kè cān guān zhī dì
也是大量中国游客参观之地
yīn cǐ ,wǒ men hěn gāo xìng huān yíng zhè liǎng wèi zhe míng rén wù de là xiàng yǒng jiǔ dì liú zài màn gǔ dù shā fū rén là xiàng guǎn lǐ
因此,我们很高兴欢迎这两位著名人物的蜡像永久地留在曼谷杜莎夫人蜡像馆里。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,