HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 投资机会之 “她经济”
เศรษฐกิจผู้หญิง” โอกาสในการลงทุน
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

ผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อจะหาหน้ากากมาส์กหน้าที่เหมาะกับตนเองสักชนิดหนึ่ง เธอยอมทดลองสินค้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันถึง 45 ชนิด และพร้อมที่จะจ่ายเงินเดือนตลอดทั้งเดือนเพียงเพื่อให้ได้กระเป๋าถือที่ชื่นชอบสักใบ ผู้หญิงเพื่อความสวยความงามแล้วจะไม่คำนึงถึงราคา ข้าวของที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความงามมักจะได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น เคยมีตัวเลขกลุ่มหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันจำนวนการบริโภคในแต่ละปีของผู้หญิงจีนคิดเป็น 7 เท่าของผู้ชาย การบริโภคด้านเครื่องสำอางค์ในแต่ละปีของผู้หญิง มีมากถึง 800 ล้านหยวน อัตราค่าบริโภคของผู้หญิงภายใน ประเทศจีนกำลังเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราการขยายตัว 19% ของทุกปี จากปรากฏการณ์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ยุคสมัยแห่ง “เศรษฐกิจผู้หญิง” ได้มาถึงอย่างเงียบเชียบแล้ว

ดังนั้น ในวันนี้สวีซิน (Kathy Xu) ผู้ถือหุ้นของ Capital Group จึงกำลังจับตามองร้านเพชร Z-Bird กับเครื่องสำอางค์สมุนไพร Inoherb อยู่ และคุณหลัวเหวินเชี่ยน ผู้จัดการใหญ่ CID Group ก็ให้ความสนใจลงทุนส่วนหนึ่งของตนเองให้กับโครงการที่ดูว่าทำอย่างไรจึงจะทำกำไรจากผู้หญิงได้ ไม่เพียงเพราะเกี่ยวกับที่พวกเธอก็มีบทบาทเป็นผู้หญิงเท่านั้น แต่เพราะตลาด “เศรษฐกิจผู้หญิง” ในประเทศจีนผุดขึ้นมาจริงๆ ในขณะที่ผู้คนให้ความสนใจกับความมีเสน่ห์ร้อยพันรูปแบบอยู่นั้น ก็ยังมีช่องว่างทำกำไรขนาดมหาศาลปรากฏขึ้นมาอีกด้วย

ปัจจุบัน รูปแบบการบริโภคของผู้หญิงเกิดจากความสมบูรณ์พูนสุขนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นการยกระดับและสะท้อนให้เห็นในคุณภาพชีวิต ขอบเขตการอุปโภคบริโภคก็ขยายจากอาหารการกิน เครื่องประดับ เครื่อง สำอางค์ เป็นต้น ไปสู่อาณาจักรแห่งรถยนต์ การท่องเที่ยว คอนโดมิเนียม ของฟุ่มเฟือย เป็นต้น ในเมื่อผู้หญิงเป็นกลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญขนาดนี้แล้ว จึงแฝงไว้ด้วยโอกาสสำหรับด้านธุรกิจ และน่ารักหวงแหนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการร่วมลงทุน (VC) ด้วย ตั้งแต่ ค.ศ.2007 ถึงปัจจุบัน มีการนำเรื่องบริการชีวิตผู้หญิงมาเป็นกรณีศึกษาทางการเงินของแนวคิดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Prax Capital มีการลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐกับร้านเสริมสวยขยายสาขาของ Chlitina ส่วน Yangtze ก็มีการลงทุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐกับธุรกิจร้านเสริมสวยเพื่อขยายสาขาของ Aesthetic Group ในปีนี้ Legend Capital ยังเข้าร่วมกับกวางเจาซ่างเหม่ย บริษัทเครื่องประดับผมในประเทศอีกอย่างราบรื่น

ถึงแม้ว่าธุรกิจทั่วโลกในปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมาจะชะลอตัว แต่ความต้องการการอุปโภคบริโภคอันแข็งแกร่งของผู้หญิงที่แสวงหาชีวิตอันสวยงามไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เมื่อตลอดชีวิตของผู้หญิงถูกแวดล้อมด้วยหน้าตา รูปร่าง ความรัก ลูกๆ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น เป็นการกำหนดโอกาสการลงทุนที่มีการแตกหน่อออกไปไม่สิ้นสุด อีกทั้งยังไม่มีวันลดน้อยถอยลงไปตลอดกาล ข้อมูลมาจาก เว็บไซต์โครงการเงินทุน (www.51zjxm.com)

yī gè nǚ rén huì wéi le zhǎo dào yī kuǎn shì hé zì jǐ de miàn mó ,cháng shì 45kuǎn bú tóng tè xìng de chǎn pǐn ,yě huì huā shàng yī gè yuè de gōng zī zhī wéi le dé dào yī zhī xīn yí de shǒu dài
一个女人会为了找到一款适合自己的面膜,尝试45款不同特性的产品,也会花上一个月的工资只为了得到一只心仪的手袋
nǚ xìng wéi le měi lì bú jì jià gé ,ér fán shì yǔ měi lì yǒu guān de dōng xī zǒng shì pō shòu qīng lài
女性为了美丽不计价格,而凡是与美丽有关的东西总是颇受青睐
céng yǒu yī zǔ shù jù xiǎn shì ,mù qián zhōng guó nǚ xìng měi nián de xiāo fèi é shì nán xìng de 7bèi ,qí zhōng ,nǚ xìng měi nián huà zhuāng pǐn xiāo fèi é jiù yǐ dá 80yì yuán ,guó nèi nǚ xìng yòng pǐn xiāo fèi lǜ zhèng zài yǐ měi nián 19%de zēng zhǎng lǜ dì zēng
曾有一组数据显示,目前中国女性每年的消费额是男性的7倍,其中,女性每年化妆品消费额就已达80亿元,国内女性用品消费率正在以每年19%的增长率递增
zhǒng zhǒng jì xiàng biǎo míng ,“tā jīng jì ”shí dài yǐ qiāo rán dào lái
种种迹象表明,“她经济”时代已悄然到来
yú shì ,jīn rì zī běn hé huǒ rén xú xīn jiāng yǎn guāng tóu xiàng le zuàn shí xiǎo niǎo yǔ xiàng yí běn cǎo ,ér huá wēi guó jì (CID)zǒng jīng lǐ luó wén qiàn yě bǎ zì jǐ yī bù fèn de tóu zī xìng qù fàng zài le kàn yī xiē rú hé zuàn nǚ rén qián de xiàng mù shàng
于是,今日资本合伙人徐新将眼光投向了钻石小鸟与相宜本草,而华威国际(CID)总经理罗文倩也把自己一部分的投资兴趣放在了看一些如何赚女人钱的项目上
bú guāng shì yīn wéi tā men yě shì nǚ xìng jiǎo sè de guān xì ,ér shì zhōng guó “tā jīng jì ”shì chǎng zhēn shí de jué qǐ 。zài guān zhù qiān jiāo bǎi mèi de tóng shí ,méng shēng de hái yǒu jù dà de lì rùn kōng jiān
不光是因为她们也是女性角色的关系,而是中国“她经济”市场真实的崛起。在关注千娇百媚的同时,萌生的还有巨大的利润空间
mù qián ,nǚ xìng de xiāo fèi fāng shì yǐ cóng mǎn zú wēn bǎo xiàng tí shēng hé tǐ xiàn shēng huó pǐn zhì de zhuǎn biàn 。xiāo fèi fàn chóu yě cóng yuán yǒu de shí pǐn 、shǒu shì 、huà zhuāng pǐn děng kuò zhǎn dào le qì chē 、lǚ yóu 、shāng pǐn fáng 、shē chǐ pǐn děng duō gè lǐng yù
目前,女性的消费方式已从满足温饱向提升和体现生活品质的转变。消费范畴也从原有的食品、首饰、化妆品等扩展到了汽车、旅游、商品房、奢侈品等多个领域
nǚ xìng zuò wéi jué duì de zhǔ lì xiāo fèi qún tǐ ,duì yú qǐ yè lái jiǎng ,shēn cáng shāng jī 。ér duì yú fēng tóu ér yán ,gèng shì ài bú shì shǒu
女性作为绝对的主力消费群体,对于企业来讲,深藏商机。而对于风投而言,更是爱不释手
2007nián zhì jīn ,yǐ nǚ xìng shēng huó fú wù wéi shāng yè gài niàn de róng zī àn lì yǐ céng chū bú qióng ,pǔ kǎi jiù yǐ (y )2000wàn měi yuán tóu zī kè lì tí nà lián suǒ měi róng yuàn ,yě yǐ YANGTZEqiān wàn měi yuán tóu zī měi róng yè lián suǒ qǐ yè wéi měi dù jí tuán
2007年至今,以女性生活服务为商业概念的融资案例已层出不穷,普凯就以(yǐ)2000万美元投资克丽缇娜连锁美容院,也以YANGTZE千万美元投资美容业连锁企业唯美度集团
jīn nián ,lián xiǎng tóu zī yòu yǔ guó nèi fā shì pǐn gōng sī guǎng zhōu shàng měi yī pāi jí hé
今年,联想投资又与国内发饰品公司广州尚美一拍即合
jìn guǎn jí jiāng guò qù de 2009nián quán qiú jīng jì fàng huǎn ,dàn nǚ rén zhuī zhú měi hǎo shēng huó de gāng xìng xiāo fèi xū qiú bú huì gǎi biàn ,dāng nǚ rén de yī shēng bèi miàn róng 、shēn cái 、ài qíng 、xiǎo hái 、chǒng wù děng bāo wéi zhe shí ,qí zhù dìng jiāng méng shēng wú shù de tóu zī jī huì ,ér qiě yǒng yuǎn dōu bú huì jiǎn shǎo
尽管即将过去的2009年全球经济放缓,但女人追逐美好生活的刚性消费需求不会改变,当女人的一生被面容、身材、爱情、小孩、宠物等包围着时,其注定将萌生无数的投资机会,而且永远都不会减少
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,