HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 泰国民众防疫松懈
คนไทยการ์ดตกป้องกันโควิด
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

ท่องจีนไทยรายงานสรุป – จากการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) แสดงชัดว่า ประชาชนการ์ดตกในการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มการผ่อนปรนระยะที่ 2 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล ได้ทำการสำรวจแบบสุ่มจากประชาชนจำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 62.08% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ยังไม่เคยเข้าไปในสถานที่ตามที่ได้รับการผ่อนปรนเลย 24.80% ระบุว่า เคยเข้าห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ 11.61% ระบุว่า เคยใช้บริการร้านตัดผมชาย ร้านทำผมสตรี ร้อยละ 8.03% ระบุว่า เคยเข้าร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ เกี่ยวกับปัญหาประชาชนการ์ดตกในการป้องกันโควิด-19 ช่วงที่มีการผ่อนปรนระยะที่ 2 หรือไม่นั้น 6.12% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การ์ดตกลงมาก เพราะคนจำนวนมากเริ่มไม่สวมหน้ากากอนามัย ความถี่ของคนที่ไปห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดก็เพิ่มขึ้น รถประจำทางเอกชนบางสายไม่ใส่ใจการเว้นระยะห่างอีกต่อไป 32.99% ระบุว่า การ์ดค่อนข้างตก เพราะ ประชาชนขาดความระมัดระวังในความปลอดภัยของตนเอง และเพราะแนวโน้มที่ดีขึ้นของโควิด-19 ทำให้ประมาท 27.66% ระบุว่า การ์ดยังไม่ตก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความร่วมมืออย่างมาก ทำให้ตนเองและครอบครัวยังคงรักษาระดับการป้องกันไว้ได้เป็นอย่างสูง

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】 guó jiā fā zhǎn guǎn lǐ yán jiū yuàn (NIDA)mín diào zhōng xīn zuì xīn mín diào xiǎn shì
【本月报综合报导】 国家发展管理研究院(NIDA)民调中心最新民调显示
mín zhòng zì dì 2bō jiě jìn kāi shǐ jiù yǐ sōng xiè duì yì qíng de fáng fàn 。xuān lǜ shí dà xué mín diào zé xiǎn shì
民众自第2波解禁开始就已松懈对疫情的防范。萱律实大学民调则显示
guó jiā fā zhǎn guǎn lǐ yán jiū yuàn mín diào zhōng xīn yú 5yuè 25-28rì zài quán guó fàn wéi nèi duì 1258míng mín zhòng zhǎn kāi suí jī diào yán
国家发展管理研究院民调中心于5月25-28日在全国范围内对1258名民众展开随机调研
huì yì shàng qiáng diào yào què bǎo 4yuè fèn quán shì fù gōng fù chǎn dá 100%。
显示在政府于5月18日宣布实施第2波解禁之后,62.08%的受访者表示不曾进入宣布的解禁场所
24.80%de shòu fǎng zhě biǎo shì qù guò dà xíng shāng chǎng hé gòu wù zhōng xīn ,11.61%biǎo shì qù guò nán xìng lǐ fā diàn hé nǚ xìng lǐ fā diàn
但《环球时报》报道称,武汉当地一些中小商家认为这个目标过于乐观
duì yú mín zhòng shì fǒu zài dì 2bō jiě jìn qī jiān duì yì qíng fáng fàn yǒu suǒ xiè dài de wèn tí
对于民众是否在第2波解禁期间对疫情防范有所懈怠的问题
6.12%de shòu fǎng zhě biǎo shì xiè dài yán zhòng ,yīn wéi yǐ yǒu hěn duō rén bú zài dài kǒu zhào
6.12%的受访者表示懈怠严重,因为已有很多人不再戴口罩
wài chū qù shāng chǎng hé jí shì de cì shù zēng jiā ,shàng sī rén gōng jiāo chē yě bú zài zhù yì lā kāi jiān jù
外出去商场和集市的次数增加,上私人公交车也不再注意拉开间距
32.99%de shòu fǎng zhě rèn wéi yǐ yǒu xiè dài ,yīn wéi duō shù mín zhòng quē fá zì wǒ ān quán fáng fàn yì shí
在7月7日-8日期间举行。各省市中考时间也均延后。
yě yīn wéi yì qíng hǎo zhuǎn ér diào yǐ qīng xīn ;27.66%de shòu fǎng zhě rèn wéi bìng méi yǒu xiè dài ,yīn wéi dà bù fèn mín zhòng réng yǒu jiào gāo de hé zuò yì shí
也因为疫情好转而掉以轻心;27.66%的受访者认为并没有懈怠,因为大部分民众仍有较高的合作意识
néng ràng zì jǐ hé jiā rén bǎo chí gāo dù fáng fàn
能让自己和家人保持高度防范
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,