HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 中国首次系统性测量 历代长城总长逾2万千米
การวัดอย่างเป็นระบบครั้งแรกของจีน กำแพงเมืองจีนยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป - สำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมกล่าวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ว่า จากการสำรวจและวินิจฉัยมาเกือบ 5 ปี กำแพงเมืองจีนมีความยาวรวมทั้งหมด 21,196.18 กิโลเมตร สำนักข่าวจงซินรายงานว่า นี่เป็นการวัดความยาวทั้งหมดของกำแพงเมืองจีนอย่างเป็นระบบและตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกของประเทศจีนจากการสำรวจของสำนักงานมรดกทางวัฒนธรรม กำแพงเมืองจีนกระจายอยู่ตามเขตและมณฑลของปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย ซานซี มองโกเลียใน เหลียวหนิง จี๋หลิน เฮยหลงเจียง ซานตง เหอหนาน ส่านซี กานซู่ ชิงไห่ เป็นต้น ความยาวดังกล่าวประกอบไปด้วยกำแพง สนามเพลาะ สถาปัตยกรรมเดี่ยว ป้อมกำแพงและส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกำแพงเมืองจีน ปัจจุบันเหลือเป็นมรดกทั้งหมด 43,721 แห่ง

【běn yuè bào zōng hé bào dào 】guó jiā wén wù jú 6yuè 7rì biǎo shì ,jīng guò jìn 5nián de diào chá hé rèn dìng ,zhōng guó lì dài zhǎng chéng zǒng zhǎng dù wéi 21196.18qiān mǐ
【本月报综合报道】国家文物局6月7日表示,经过近5年的调查和认定,中国历代长城总长度为21196.18千米
zhōng xīn shè bào dào ,zhè shì zhōng guó shǒu cì kē xué 、xì tǒng dì cè liàng lì dài zhǎng chéng de zǒng zhǎng dù
中心社报道,这是中国首次科学、系统地测量历代长城的总长度。
guó jiā wén wù jú diào chá ,zhōng guó lì dài zhǎng chéng fèn bù zài běi jīng 、tiān jīn 、hé běi 、shān xī 、nèi méng gǔ 、liáo níng 、jí lín 、hēi lóng jiāng 、shān dōng 、hé nán 、shǎn xī 、gān sù 、qīng hǎi děng shěng qū ,shàng shù zhǎng dù bāo kuò zhǎng chéng qiáng tǐ 、háo qiàn 、dān tǐ jiàn zhù 、guān bǎo hé xiàng guān shè shī ,mù qián gòng yí liú 43721chù
国家文物局调查,中国历代长城分布在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海等省区,上述长度包括长城墙体、壕堑、单体建筑、关堡和相关设施,目前共遗留43721处
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,