HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 英国凯特王妃顺利诞下男婴 其将成第三顺位继承人
ดัชเชสเคทแห่งอังกฤษมีพระประสูติกาลพระโอรสโดยราบรื่น ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 3 แห่งราชวงศ์

สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล สำหรับ Firefox, Chrome
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป – เจ้าหญิงแคเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ พระชายาในเจ้าชายวิลเลียม ดยุคแห่งเคมบริดจ์ แห่งราชวงศ์อังกฤษ มีพระประสูติกาลพระโอรสเมื่อเวลาบ่ายของวันที่ 22 กรกฎาคมตามเวลาอังกฤษ โดยเจ้าชายน้อยผู้ทรงได้รับความสนใจจะเป็นรัชทายาทสืบทอดบัลลังก์ลำดับที่ 3 แห่งราชวงศ์อังกฤษ และส่งผลให้สื่อสำคัญต่างๆ ตลอดจนแฟนๆ ที่เฝ้ารอคอยมาหลายวันต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอก สำนักพระราชวังเคนซิงตันได้แสดงในแถลงการณ์ว่า เจ้าหญิงแคเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์มีพระประสูติกาลพระโอรสเมื่อเวลา 16.24 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม ทรงมีน้ำหนัก 8.6 ปอนด์ (ราว 3.8 กก.) ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์และพระโอรสมีพระวรกายแข็งแรงดี และยังคงประทับที่โรงพยาบาล ราชวงศ์อังกฤษแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ว่าพระนามของเจ้าชายน้อยคือ จอร์จ อเล็กซานเดอร์ หลุยส์

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】yīng guó wēi lián wáng zǐ de qī zǐ kǎi tè wáng fēi dāng dì shí jiān 7yuè 22rì xià wǔ chǎn xià yī míng nán yīng ,zhè míng bèi shòu zhǔ mù de wáng shì bǎo bǎo jiāng chéng wéi yīng guó wáng shì dì sān shùn wèi jì chéng rén ,yě ràng shǒu hòu duō rì de gè dà méi tǐ yǐ jí fěn sī sōng le kǒu qì
【本月报综合报导】英国威廉王子的妻子凯特王妃当地时间7月22日下午产下一名男婴,这名备受瞩目的王室宝宝将成为英国王室第三顺位继承人,也让守候多日的各大媒体以及粉丝松了口气
kěn xīn dùn gōng zài shēng míng zhōng biǎo shì ,kǎi tè wáng fēi 22rì xià wǔ 4diǎn 24fèn chǎn xià yī míng nán yīng ,zhòng 8páng 6àng sī (3.8gōng jīn ),wáng fēi hé nán yīng zhuàng kuàng liáng hǎo ,bìng jiāng liú zài yī yuàn
肯辛顿宫在声明中表示,凯特王妃22日下午4点24分产下一名男婴,重8磅6盎司(3.8公斤),王妃和男婴状况良好,并将留在医院
jié guǒ wèi bào qiǎng xiān kān chū
结果卫报抢先刊出
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,