HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 第42届东盟外长会议开幕
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 42 เปิดฉาก
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป - การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 42 ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3 เรื่อง เป้าหมายแรกคือการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้บรรลุตามกฎบัตรอาเซียนในเวลาที่กำหนดไว้ในปี 2558 เป้าหมายที่สอง คือการริเริ่มการดำเนินการขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้เกิดขึ้นให้ได้ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคมนี้ และสุดท้ายคือ การรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาคและโลก นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้กล่าวเน้นว่า “ผมเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของการทำงานเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมของอาเซียน โดยไม่จำเป็นต้องให้ต่างชาติมาบอกเราว่า อะไรคือสิ่งที่เราควรหรือไม่ควรทำ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตและชะตากรรมของเราว่าเราควรมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดในฐานะครอบครัวเดียวกัน”

【 běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】dì 42 jiè dōng méng wài zhǎng huì yì yú 7yuè 20rì zài tài guó pǔ jí Sheraton Grande Laguna Phuketjiǔ diàn zhèng shì kāi mù
【本月报综合报导】第42届东盟外长会议于7月20日在泰国普吉Sheraton Grande Laguna Phuket酒店正式开幕
tài guó zǒng lǐ ā pī shí zhǔ chí kāi mù shì de zhì cí zhōng tí chū le sān gè mù biāo ,dì yī shì yào gēn jù dōng méng xiàn zhāng de guī dìng ,yú 2015nián shí xiàn dōng méng yī tǐ huà de mù biāo ;dì èr ,zài dì 15jiè dōng méng fēng huì ,kāi shǐ shí xiàn dōng méng rén quán zǔ zhī jī zhì ;zuì hòu de mù biāo shì yào néng gòu miàn duì shì jiè yǔ běn qū yù de tiāo zhàn 。
泰国总理阿披实主持开幕式的致辞中提出了三个目标,第一是要根据东盟宪章的规定,于2015年实现东盟一体化的目标 第二, 在第15届东盟峰会,开始实现东盟人权组织机制 最后的目标是要能够面对世界与本区域的挑战
tài guó wài zhǎng kǎ shí qiáng diào shuō :“wǒ xiàng xìn ,wǒ men wéi le mài xiàng shí xiàn dōng méng yī tǐ huà de mù biāo suǒ zuò de yī qiē ,wú xū yóu guó jì shè huì lái gào sù wǒ men shuō ,shí me gāi zuò huò zhě shí me bú gāi zuò ,xiàn zài zhèng shì dōng méng zhè gè dà jiā tíng yào zì jǐ shè dìng zì jǐ de wèi lái hé mìng yùn de shí hòu
泰国外长卡实强调说:“我相信,我们为了迈向实现东盟一体化的目标所做的一切,无需由国际社会来告诉我们说,什么该做或者什么不该做,现在正是东盟这个大家庭要自己设定自己的未来和命运的时候
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,