HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 蔡英文创造历史民进党完全执政
ไช่ อิงเหวินสร้างประวัติศาสตร์พรรคดีพีพีครองอำนาจเบ็ดเสร็จ
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

การเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ไต้หวัน ได้ทำการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) คนที่ 14 รองประธานาธิบดี และสมาชิกสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 9 จำนวน 113 ที่นั่ง นางไช่ อิงเหวิน ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (ดีพีพี) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวัน รวมทั้งพรรค ดีพีพีก็ได้ตำแหน่งสมาชิกสภาส่วนใหญ่ในสภานิติบัญญัติ รายงานกล่าวว่า นางไช่ อิงเหวิน ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีได้รับคะแนนเสียง 6,894,744 เสียง คิดเป็น 56.12% เอาชนะนายจู ลี่หลุนจากพรรคก๊กมินตั๋ง (เคเอ็มที) ที่ได้ 3,080,000 เสียง กลายเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสาธารณรัฐจีน รายงานยังกล่าวเน้นว่า ถึงแม้วันนั้นอากาศทั่วไต้หวันปลอดโปร่ง แต่อัตราผู้ออกมาลงคะแนนกลับต่ำอย่างน่าประหลาด เพียง 66.3% เท่านั้น เทียบกับอัตราผู้ออกมาลงคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวัน (จิ่วเหออี) ในปี ค.ศ.2014 ยังน้อยกว่า และเทียบไม่ได้เลยกับการออกมาลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี 5 ครั้งที่ผ่านมาที่อย่างน้อยมี 74% เมื่อเย็นวันที่ 16 นางไช่ อิงเหวินได้ย้ำอีกครั้งว่า เธอสนับสนุน “สถานภาพปัจจุบัน” ของความสัมพันธ์สองฝั่งช่องแคบ แต่ได้เตือนทางด้านปักกิ่งว่า “การกดดันใดๆ ก็ตามต่างสามารถทำลายความมั่นคงในความสัมพันธ์ของสองฝั่งช่องแคบได้ทั้งสิ้น” เธอกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยของเรา ความยอมรับของชาติ และพื้นที่ว่างระหว่างประเทศจำเป็นต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่”

tái wān yú 1yuè 16rì jǔ háng dà xuǎn ,xuǎn chū dì 14rèn tái wān zǒng tǒng hé fù zǒng tǒng jí dì 9jiè lì fǎ yuàn 113wèi lì fǎ wěi yuán 。
台湾于1月16日举行大选,选出第14任台湾总统和副总统及第9届立法院113位立法委员。
mín jìn dǎng hòu xuǎn rén cài yīng wén dāng xuǎn wéi tái wān shǒu wèi nǚ zǒng tǒng yǐ jí mín jìn dǎng qǔ dé lì fǎ yuàn dà duō shù yì xí 。
民进党候选人蔡英文当选为台湾首位女总统以及民进党取得立法院大多数议席。
bào dǎo shuō ,zǒng tǒng dāng xuǎn rén cài yīng wén ná dào 6894744piào , dé piào lǜ 56.12%,dà shèng guó mín dǎng duì shǒu zhū lì lún 308wàn piào ,chéng wéi zhōng huá mín guó shǒu wèi nǚ zǒng tǒng 。
报导说,总统当选人蔡英文拿到6894744票, 得票率56.12%,大胜国民党对手朱立伦308万票,成为中华民国首位女总统。
bào dào hái tè bié tí dào ,suī rán dāng tiān quán tái tiān qì dà zhì liáng hǎo ,dàn tóu piào lǜ què chū qí de dī ——zhī yǒu 66.3%
报道还特别提到,虽然当天全台天气大致良好,但投票率却出奇的低——只有66.3%
bǐ 2014nián “jiǔ hé yī ”dà xuǎn de tóu piào lǜ hái yào dī ,hé guò qù wǔ cì zǒng tǒng dà xuǎn zhì shǎo 74%de tóu piào lǜ ,gèng shì bú néng bǐ 。
比2014年“九合一”大选的投票率还要低,和过去五次总统大选至少74%的投票率,更是不能比。
16rì wǎn shàng ,cài yīng wén zhòng shēn le tā duì liǎng àn guān xì “xiàn zhuàng ”de zhī chí ,dàn gào jiè běi jīng fāng miàn “rèn hé de dǎ yā dōu huì pò huài liǎng àn guān xì de wěn dìng ”。
16日晚上,蔡英文重申了她对两岸关系“现状”的支持,但告诫北京方面“任何的打压都会破坏两岸关系的稳定”。
tā shuō ,“wǒ men de mín zhǔ zhì dù ,guó jiā rèn tóng hé guó jì kōng jiān bì xū bèi chōng fèn de zūn zhòng 。”
她说,“我们的民主制度,国家认同和国际空间必须被充分的尊重。”
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,