HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 美首任情报总监称美国必须接受中国的崛起
จอห์น ดี เนโกรปอนต์ ผู้อำนวยการข่าวกรองสมัยแรกของสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐต้องยอมรับการผงาดขึ้นของจีน
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย


ตามหนังสือพิมพ์ หวนฉิวรายงานเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา นาย จอห์น ดี เนโกรปอนต์ ผู้อำนวยการข่าวกรองสมัยแรกและอดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการของสหรัฐ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์หวนฉิวที่นครปักกิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “เราไม่สามารถขัดขวางการผงาดขึ้นของจีน จีนจะผงาดขึ้นอย่างแน่นอน ข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงนี้” โดยสหรัฐต้องแสดงทีท่าต่อจีนตามสภาพจริง นาย จอห์น ดี เนโกรปอนต์ กล่าวว่า ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของจีนยิ่งใหญ่และเข้มแข็งขึ้นตามลำดับ สหรัฐจำต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ หากมีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาด และกำหนดนโยบายระหว่างประเทศที่ผิดพลาด ก็จะถึงขั้นแย่ที่สุด สหรัฐควรใช้นโยบายประสานติดต่อกับจีน ให้เป็นผู้ร่วมงานที่สำคัญในฐานะพาร์ทเนอร์และด้านผลประโยชน์ในระบบสากล เพื่อจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน สร้างสถานการณ์ win win ให้ทั้งสองฝ่าย

jù 12yuè 13rì chū bǎn de 《huán qiú shí bào 》bào dào “wǒ men wú fǎ zǔ zhǐ zhōng guó jué qǐ 'zhōng guó bì jiāng jué qǐ'wǒ xiǎng wǒ men duì cǐ bì xū xiàn shí xiē
据12月13日出版的《环球时报》报道 “我们无法阻止中国崛起,中国必将崛起,我想我们对此必须现实些
běn cì huì yì yǒu wén lái, jiǎn pǔ zhài, yìn ní, lǎo wō, mǎ lái xī yà, miǎn diàn, fēi lǜ bīn, xīn jiā pō, yuè nán hé tài guó děng dōng méng shí guó yǔ zhōng rì hán sān guó wèi shēng bù bù zhǎng huò dài biǎo yù huì, hái yǒu dōng méng mì shū chù, shì jiè wèi shēng zǔ zhī, xī tài píng yáng qū yù, shì jiè yín háng dài děng guó jì zǔ zhī pài dài biǎo chū xí huì yì
美国首任国家情报总监、前副国务卿内格罗蓬特近日在北京接受《环球时报》记者采访时表示,美国必须务实地对待中国崛起
ā pī shí shuō dōng méng + 3 rén kǒu zhàn quán qiú de sì fēn zhī yī, duì quán qiú jīng jì gòng xi àn hěn dà, yóu yú liú gǎn de bào fā, duì zhè ge dì qū zào chéng xīn de tiǎo, zhè shì gè kuà guó jiè de bìng dú, zào chéng yán zhòng de jīng jì hòu guǒ, yīn cǐ měi gè guó jiā dōu yào jiā dà nǔ lì, qù gòu zhù yǒu lì de yù fáng cuò shī lái yìng duì
内格罗蓬特说,中国在经济和政治上将越来越强大,美国必须接受这一现实,并且以此为基础制定外交政策
rú guǒ wù pàn xíng shì ,zhì dìng cuò wù de wài jiāo zhèng cè ,nà jiāng zāo gāo zhì jí 。měi guó yīng dāng duì zhōng guó fèng háng jiē chù zhèng cè ,zài quán qiú tǐ xì zhōng zuò wéi huǒ bàn hé lì yì yōu guān zhě gòng tóng gōng zuò ,gòng tóng shòu yì ,xíng chéng shuāng yíng jú miàn
如果误判形势,制定错误的外交政策,那将糟糕至极。美国应当对中国奉行接触政策,在全球体系中作为伙伴和利益攸关者共同工作,共同受益,形成双赢局面
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,