HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 传中共高官用捐献换特赦贪腐 温家宝全家捐一亿
ให้ข้าราชการระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมอบเงินแก่ทางการแลกนิรโทษกรรมคอร์รัปชั่น เวินเจียเป่าทั้งครอบครัวบริจาคร้อยล้านหยวน
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป - การปราบคอร์รัปชั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามรายงานมีการออกกลยุทธ์ใหม่ สื่อจากต่างประเทศได้อ้างอิงแหล่งข่าวว่า เมื่อต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป่ยไต้เหอนั้น ได้เสนอนโยบายชั่วคราวที่ว่า “ผลประโยชน์ทางทรัพย์สินที่เกิดจากการละเลยข้อกำหนดและฝ่าฝืนวินัย กระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมาย” จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่อนปรนพิเศษ โดยให้ข้าราชการระดับมณฑลขึ้นไปของพรรคหรือองค์กรของรัฐที่เกษียณแล้ว “ตัวบุคคลพร้อมทั้งคู่สมรสและบุตรธิดายื่นเรื่องนำทรัพย์สินออกมามอบให้แก่ทางการ” ให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นได้ “แก้ไขตัวเองใหม่” เพื่อแลกกับการถูกตรวจสอบ จนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีข้าราชการพร้อมบุตรธิดา 6,000 กว่าคนนำที่อยู่อาศัยมามอบให้แก่ทางการรวม 40,000 กว่าหลัง คิดมูลค่าตามราคาตลาด 1.6 แสนล้านหยวน (คิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 8 แสนล้านบาท) และเงินสด 1.252 แสนล้านหยวน (คิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 6.26 แสนล้านบาท) รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.8 แสนล้านหยวน (คิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 1.4 ล้านล้านบาท) กล่าวกันว่านายเวินเจียเป่า อดีตนายกรัฐมนตรีจีนและครอบครัวได้นำเงินออกมาแล้วมากกว่า 1 ร้อยล้านหยวน (คิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 500 ล้านบาท) และนายเจียงเจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีนก็นำเงินออกมามากกว่า 90 ล้านหยวน (คิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 450 ล้านบาท)

【běn yuè bào zōng hé bào dào 】zhōng gòng fǎn fǔ jù chuán yòu jì chū xīn zhāo 。hǎi wài méi tǐ yǐn shù xiāo xī rén shì shuō
【本月报综合报道】中共反腐据传又祭出新招。海外媒体引述消息人士说
qù nián 8yuè chū běi dài hé zhèng zhì jú cháng wěi kuò dà huì shàng ,zhōng gòng tuī chū yī xiàng “tè shè 、kuān miǎn wéi jì 、chāo guī 、fēi fǎ hé wéi fǎ suǒ dé cái chǎn lì yì ”de lín shí zhèng cè ,
去年8月初北戴河政治局常委扩大会上,中共推出一项“特赦、宽免违纪、超规、非法和违法所得财产利益”的临时政策,让已退休的党政
ràng yǐ tuì xiū de dǎng zhèng 、guó jiā jī guān shěng bù yī jí yǐ shàng guān yuán zhōng “gè rén hé pèi ǒu 、zǐ nǚ shēn bào juān xiàn ”,gěi tā men tí gòng “gǎi guò zì xīn ”de jī huì ,yǐ huàn qǔ bèi diào chá 。
让已退休的党政、国家机关省部一级以上官员中“个人和配偶、子女申报捐献”,给他们提供“改过自新”的机会,以换取被调查。
jié zhì qù nián 12yuè ,zhōng guó 6000duō guān yuán hé zǐ nǚ gòng juān chū zhù fáng 4wàn yú tào ,shì zhí rén mín bì 1600yì yuán (hé 258yì tài zhū ),juān chū xiàn jīn 1252yì yuán (hé 202yì tài zhū ),gòng jì yuē 2800yì yuán (hé 460yì tài zhū )。
截至去年12月,中国6000多官员和子女共捐出住房4万余套,市值人民币1600亿元(合258亿泰铢),捐出现金1252亿元(合202亿泰铢),共计约2800亿元(合460亿泰铢)。
jù chēng qián zǒng lǐ wēn jiā bǎo jí jiā rén juān chū 1yì duō yuán rén mín bì (hé 5yì tài zhū ),qián guó jiā zhǔ xí jiāng zé mín juān chū 9000duō wàn yuán rén mín bì (hé 4.5yì tài zhū )
据称前总理温家宝及家人捐出1亿多元人民币(合5亿泰铢),前国家主席江泽民捐出9000多万元人民币(合4.5亿泰铢)。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,