HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว APEC闭幕 向贸易保护主义说不
APEC ปิดฉาก ต่อต้านการกีดกันทางการค้า
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป - การประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิค (เอเปค) อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 15 ได้ประกาศ “แถลงการณ์สิงคโปร์” กล่าวว่า เป้าหมายความร่วมมือของเอเปคไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือจากการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเสรีเพื่อสนับสนุนการขยายตัวและความเจริญทาง เศรษฐกิจในพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิค แถลงการณ์ทั้งหมดเรียกว่า “แถลงการณ์การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระดับผู้นำ ครั้งที่ 17 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เอเชีย-แปซิฟิค การเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค(Sustaining Growth, Connecting the Region)” แถลงการณ์ได้กล่าวถึงวิธีการเติบโตอย่างยั่งยืน คว่ำบาตรการกีดกันทางการค้า สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี เร่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สนับสนุนความปลอดภัยของมนุษย์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปรับปรุงการบริหารจัดการและความโปร่งใส รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของเอเปค เป็นต้น เมื่อบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน นายหลี่เสี่ยนหลง ประธานาธิบดีสิงคโปร์ และเจ้าภาพการประชุมได้กล่าวในพิธีประกาศแถลงการณ์ว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลกโดยการนำของพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิค จะหันกลับไป “เติบโตแบบธรรมดา” เหมือนเช่นเดิมไม่ได้ เอเปคต้องการยุทธศาสตร์การเติบโตใหม่ คือ พัฒนาอย่างสมดุล ครอบคลุม และอย่างต่อเนื่อง วิธีการเติบเช่นนี้ จะรับรองการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสการการทำงานและผลประโยชน์แก่ประชาชน

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】yà tài jīng hé zǔ zhī (APEC)dì 17cì lǐng xiù jí fēi zhèng shì huì yì 15rì fā biǎo “xīn jiā pō xuān yán ”shuō ,APEC
【本月报综合报导】亚太经合组织(APEC)第17次领袖级非正式会议15日发表“新加坡宣言”说,APEC
gòng tóng mù biāo méi yǒu gǎi biàn ,jí tōng guò zì yóu kāi fàng de mào yì yǔ tóu zī ,zhī chí yà tài dì qū jīng jì zēng zhǎng yǔ fán róng
共同目标没有改变,即通过自由开放的贸易与投资,支持亚太地区经济增长与繁荣
xuān yán quán chēng wéi cù jìn chí xù zēng zhǎng mì qiē qū yù lián xì —yà tài jīng hé zǔ zhī dì 17cì lǐng xiù jí fēi zhèng shì huì yì xuān yán
宣言涉及如何推动可持续增长,抵制保护主义,支持多边贸易体制,加快区域经济一体化
xuān yán shè jí rú hé tuī dòng kě chí xù zēng zhǎng ,dǐ zhì bǎo hù zhǔ yì ,zhī chí duō biān mào yì tǐ zhì ,jiā kuài qū yù jīng jì yī tǐ huà
宣言涉及如何推动可持续增长,抵制保护主义,支持多边贸易体制,加快区域经济一体化
jiā qiáng jīng jì jì shù hé zuò ,cù jìn rén lèi ān quán ,dǎ jī fǔ bài ,tí gāo guǎn lǐ shuǐ píng hé tòu míng dù ,yǐ jí jiā qiáng APECzuò yòng děng
加强经济技术合作,促进人类安全,打击腐败,提高管理水平和透明度,以及加强APEC作用等
huì yì dōng dào zhǔ 、xīn jiā pō zǒng lǐ lǐ xiǎn lóng 15rì zhōng wǔ zài xuān yán xuān dú yí shì shàng shuō ,yà tài dì qū yǐn lǐng quán qiú jīng jì fù sū
会议东道主、新加坡总理李显龙15日中午在宣言宣读仪式上说,亚太地区引领全球经济复苏
bú néng zài huí dào “cháng guī zēng zhǎng ”de lǎo lù ,APECxū yào xīn de zēng zhǎng zhàn luè ,jí píng héng 、bāo róng hé kě chí xù de fā zhǎn
不能再回到 “常规增长”的老路,APEC需要新的增长战略,即平衡、包容和可持续的发展
zhè zhǒng zēng zhǎng fāng shì jiāng què bǎo jīng jì chí jiǔ fù sū ,chuàng zào jiù yè jī huì ,huì jí mín zhòng
这种增长方式将确保经济持久复苏,创造就业机会,惠及民众
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,