HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 2017泰国世界杯特技飞行比赛亚洲首次在泰国举行
Air Race 1 World Cup Thailand 2017 จัดขึ้นที่ไทยเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน การแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 ได้จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง มี 16 ทีมจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้นเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นครั้งแรกของการแข่งขันรายการนี้ที่จัดขึ้นในทวีปเอเชีย ระหว่างการแข่งขันนอกจากการแข่งขันและการแสดงบินผาดโผนที่ตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังมีการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีโดยกองทัพเรือ การแสดงดนตรี และการแสดงรถสปอร์ต เป็นต้น ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ในประเภทซิลเวอร์ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ Mr.Swia Rahn จาก USA หมายเลข 8 อันดับ 2 ได้แก่ Mr.Chip Mapoles จาก USA หมายเลข 40 และตำแหน่งที่ 3 ได้แก่ Mr.Scott Holmes จาก CANADA หมายเลข 9 ขณะที่ประเภทโกลด์ หรือตำแหน่งแชมป์โลก ในการแข่งขันครั้งนี้ รางวัลผู้ชนะเลิศตกเป็นของ Mr.Tim Cone จาก USA หมายเลข 99 โดยภายหลังผลการแข่งขันเสร็จสิ้น พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการมอบเหรียญ ถ้วยรางวัล และเป็นประธานปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และผู้ชมเข้าร่วมอย่างคึกคัก สามารถติดตามข่าวสารและภาพการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ www.airrace1thailand.com

2017tài guó shì jiè bēi tè jì fēi háng bǐ sài (Air Race 1 World Cup Thailand 2017) yú 11yuè 17-19rì zài tài guó luó yǒng fǔ wū dá pāo guó jì jī chǎng jǔ háng
2017泰国世界杯特技飞行比赛 (Air Race 1 World Cup Thailand 2017) 于11月17-19日在泰国罗勇府乌达抛国际机场举行
lái zì měi guó 、jiā ná dà 、fǎ guó 、yīng guó děng dì de 16zhī duì wǔ cān sài ,
来自美国、加拿大、法国、英国等地的16支队伍参赛,
zhè shì yà zhōu dì qū shǒu cì jǔ bàn cǐ xiàng sài shì 。
这是亚洲地区首次举办此项赛事。
bǐ sài qī jiān chú le jīng cǎi de tè jì fēi háng jìng sài hé biǎo yǎn wài ,hái yǒu hǎi jun1 huā shì cāo liàn 、yīn lè huì hé pǎo chē zhǎn děng 。
比赛期间除了精彩的特技飞行竞赛和表演外,还有海军花式操练、音乐会和跑车展等。
bǐ sài jié guǒ ,lái zì měi guó liè 8hào cān sài zhě Mr.Swia Rahn róng huò guàn jun1
比赛结果,来自美国列8号参赛者Mr.Swia Rahn 荣获冠军
lái zì měi guó liè 40hào cān sài zhě Mr.Chip Mapolesróng huò yà jun1
来自美国列40号参赛者Mr.Chip Mapoles荣获亚军
lái zì jiā ná dà liè dì 9hào cān sài zhě Mr.Scott Holmesdé dào diàn jun1 。
来自加拿大列第9号参赛者Mr.Scott Holmes得到殿军。
qí zhōng jīn pái jiǎng huò chēng shì jiè guàn jun1 wèi zhì de bǐ sài jié guǒ
其中金牌奖或称世界冠军位置的比赛结果
wéi lái zì měi guó liè 99hào cān sài zhě Mr.Tim Conesuǒ duó qǔ 。
为来自美国列99号参赛者Mr.Tim Cone所夺取。
bǐ sài wán chéng hòu ,fù guó wù yuàn zhǎng tǎ nà sà shàng jiāng qīn lín zhǔ chí bān jiǎng yǔ bì mù yí shì
比赛完成后,副国务院长塔纳萨上将亲临主持颁奖与闭幕仪式;
tài guó lǚ yóu yǔ tǐ yù bù bù zhǎng gě gān nǚ shì yǐ jí zhǔ bàn cǐ cì bǐ sài de guǎn lǐ rén yuán
泰国旅游与体育部部长葛甘女士以及主办此次比赛的管理人员
jí shǎo rén zhī dào zhè gè hái zǐ de cún zài ,zhào wēi yě cóng lái méi yǒu pù guāng zhè gè ér zǐ 。
极少人知道这个孩子的存在,赵薇也从来没有曝光这个儿子。
bú shǎo rén zhì yí zhào wēi bú téng ài zhè gè jì zǐ
观众共同参加了这个伟大的飞行比赛,场面极为热闹。
xiàng guān tú piàn hé xiáng xì xìn xī ,jìng qǐng liú lǎn www.airrace1thailand.com。
相关图片和详细信息,敬请浏览 www.airrace1thailand.com。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,