HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 红衫军结束示威 曼谷恢复常态
กลุ่มคนเสื้อแดงยุติการชุมนุม กรุงเทพกลับสู่สภาวะปรกติ
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย


เมื่อวันที่ 14 เมษายน กลุ่มคนเสื้อแดงได้ยุติการชุมนุมรอบๆ ทำเนียบรัฐบาลที่กรุงเทพฯ หลังจากได้แสดงพลังบนท้องถนนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ รัฐบาลไทยได้ประกาศกรุงเทพฯ ได้เข้าสู่ภาวะปรกติ รวมทั้งขยายวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์อีก 2 วัน เพื่อจัดการพื้นที่ชุมนุมและรับรองความปลอดภัย
หลังจากเกิดเหตุการณ์ของวันที่ 13 เมษายน ที่มีการสลายการชุมนุมโดยทหารและเกิดเหตุปะทะกัน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยและสาหัสกว่า 100 คนแล้ว เมื่อวันที่ 14 ทางกองทัพประกาศทำการกดดันเตรียมพร้อมแสดงท่าทีที่จะใช้กำลังเข้าปราบปราม บังคับให้กลุ่มคนเสื้อแดงนับพันที่ล้อมทำเนียบรัฐบาลต้องยุติการชุมนุมเอง
แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง นาย วีระ มุกสิกพงษ์ เน้นว่า พวกเขาพบว่ามีกลุ่มมือที่ 3 แฝงเข้ามาร่วมชุมนุม เพื่อก่อให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ทำให้สถานการณ์ร้ายแรงยิ่งขึ้น พวกเขารู้สึกกังวลว่าการสลายการชุมนุมของทหาร จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุม จึงตัดสินใจยุติการชุมนุมชั่วคราว แต่นี่ไม่ใช่การยอมแพ้
แม้ยังไม่มีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ทางด้านการค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็กลับมาเปิดทำการอย่างรวดเร็ว รัฐบาลไทยได้ขยายวันหยุดในเทศกาลปีใหม่จากเดิม 3 วันไปจนถึงวันที่ 16 และ 17 เพื่อ “ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”

【běn yuè bào zōng hé bào gào】tài guó hóng shān jūn 4 yuè 14 rì jié shù duì màn gǔ guó wù yuàn de 3 xīng qī bāo wéi jí jiē tóu shì wēi kàn zhèng
【本月报综合报告】泰国红衫军4月14日结束对曼谷国务院的3星期包围及街头示威抗争。
tài guó zhèng fǔ xuān bù màn gǔ huī fù bìng jiāng pō shuǐ jié xīn nián jià qi yǐ qīng lǐ shì wēi dì diǎn , què bǎo ān quán
泰国政府宣布曼谷恢复常态,并将泼水节新年假期延长两天,以清理示威地点、确保安全。
4 yuè 13 rì de jūn mín jiē tóu zhuī zhú yǔ chōng tū chéng 2 sǐ 100 duō rén qīng zhòng shāng zhī hòu, tài guó jūn jǐng 14 rì zhǎn xiàn bì yào shí zhǔn bèi tiě wàn zhèn yā de zī tài, pò shǐ bāo wéi guó wù yuàn de shù qiān míng hóng shān jūn zì dòng jiě sàn lí qù
4月13日的军民街头追逐与冲突造成2死100多人轻重伤之后,泰国军警14日展现必要时准备铁腕镇压的姿态,迫使包围国务院的数千名红衫军自动解散离去。
hóng shān jūn lǐng xiù wēi là qiáng diào, tā men fā xiàn yǒu dì sān shì lì cān zá zài qún zhòng zhī zhōng zhì zào bào lì, ràng qíng shì è huà, tā men yě dān xīn bù duì qū lí xíng dòng huì wēi jí kàng yì qún zhòng de ān quán, suǒ yǐ jué dìng zàn shí jiě sàn, ér bú shì bèi jī bài
红衫军领袖威腊强调,他们发现有第三势力参杂在群众之中制造暴力,让情势恶化,他们也担心部队驱离行动会危及抗议群众的安全,所以决定暂时解散,而不是被击败
màn gǔ yǔ zhōu wéi dì qū de jǐn jí zhuàng tài réng wèi jiě chú, gòu wù shāng chǎng zé xùn sù chóng xīn kāi zhāng
曼谷与周围地区的紧急状态仍未解除,购物商场则迅速重新开张
tài guó zhèng fǔ jiāng 3 tiān de xīn nián jià qī yán cháng zhì 16 rì yǔ 17 rì, yǐ què bǎo gōng gòn gān quán, bìng qīng lǐ shòu dào yǐng xiǎng de dì qū
泰国政府将3天的新年假期延长至16日与17日,以“确保公共安全,并清理受到影响的地区”。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,