ซัมเมอร์แคมป์ที่เมืองหังโจว 22 มีนาคม - 18 เมษายน 2015
จัดสอบโดย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
___________________________________________________________________________
Hangzhou Summer Camp (22 MARCH - 18 APRIL, 2015)

Previous page 2 of 2  

ชมทะเลสาบซีหู
เที่ยวเมืองโบราณราชวงศ์ซ่ง นมัสการเจดีย์
เที่ยวชมหมูบ้านชาหลงจิ่ง (เมืองหังโจว)