ซัมเมอร์แคมป์ที่เมืองหังโจว 22 มีนาคม - 18 เมษายน 2015
จัดสอบโดย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
___________________________________________________________________________
Hangzhou Summer Camp (22 MARCH - 18 APRIL, 2015)

page 1 of 2

เรียนภาษาจีนช่วงเช้า
กิจกรรมเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมวาดรูป
กิจกรรมตัดกระดาษ
กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว
พิธีจบการศึกษา