OREN จัดแคมป์จีนที่ Landbreeze ปากช่อง โคราช ธ.ค. 2020
OREN Chinese Camp @ Landbreeze Resort Pakchong Korat Dec 2020

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 37
18 / 19
19 / 19

Chinese Camp Dec20
พร้อมออกเดินทาง
ทบทวนคำศัพท์
กิจกรรมทายคำศัพท์
วาดภาพด้วยการเป่าสี
เล่นเกมส์ซื้อของ
ฝึกการพูดในสถานการณ์จำลอง
กิจกรรมเพ้นท์หน้ากาก
ฝึกความคิดสร้างสรรค์
ฝึกคำศัพท์เรื่องสี
ฝึกความอดทน
คู่หูหน้าเหมือน
รวมพลโชว์ผลงาน
เล่นเกมส์ฝึกทายคำ
ฝึกสมองประลองปัญญา
รับประกาศนียบัตรถ้วนหน้า
ทัศนศึกษาฟาร์มโคนม
รีดนมตัวเป็นๆ
ต่อด้วยการให้นมลูกวัว