โครงการสอบชิงทุนศึกษาต่อมณฑลเจียงซู จำนวน 21 ทุน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร
จัดสอบโดย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
Jiangsu Jasmin Scholarship Examination For March Semester 2016 [on 28 November 2015 At Srinakharinwirot University

1 / 37
2 / 37
3 / 37
4 / 37
5 / 37
6 / 37
7 / 37
8 / 37
9 / 37
10 / 37
11 / 37
12 / 37

Inside Exam Hall
Brochure
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall