โครงการสอบชิงทุนศึกษาต่อประเทศจีน ครั้งที่4 ปีการศึกษา 2551
จัดสอบโดย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
Scholarship For March 2008 [on 24 November 2007 At Bangkok Centre Hotel]

1 / 37
2 / 37
3 / 37
4 / 37
5 / 37
6 / 37
7 / 37
8 / 37
9 / 37
10 / 37
11 / 37
12 / 37

Examination 2009
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall