ซัมเมอร์แคมป์ปักกิ่ง โรงเรียนสตรีวิทยา
Beijing Summer Camp - Satriwitthaya School

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Group Photo
Classroom Activity
Classroom Activity
Group Photo
Dumpling Activity
Chinese Calligraphy Activity
Diabolo Activity
Strawberry Picking