ซัมเมอร์แคมป์ปักกิ่ง-เกาหลี โรงเรียนสตรีวิทยา2 16 มีนาคม - 6 เมษายน 2558
จัดสอบโดย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
___________________________________________________________________________
Beijing -Korea Summer Camp for Satriwitthaya 2 School (16 MARCH - 6 APRIL, 2015)

Previous page 2 of 2  

เก็บสตอเบอรี่

เที่ยวกำแพงเมืองจีน สนามกีฬาโอลิมปิก

เที่ยวพระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน
เที่ยวเกาหลี