OREN ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมกันยายน 2018
OREN Orientation of New Student on September Semester 2018

1 / 32
2 / 32
3 / 32
4 / 32
5 / 32
6 / 32
7 / 32
8 / 32
9 / 32
10 / 32
11 / 32
12 / 32
13 / 32
14 / 32
15 / 32
16 / 32
17 / 32
18 / 32
19 / 32
20 / 32
21 / 32
22 / 32
23 / 32
24 / 32
25 / 32
26 / 32
27 / 32
28 / 32
29 / 32
30 / 32
31 / 32
32 / 32

ปฐมนิเทศ กันยายน 2018
ทีม OREN
ประกันสุขภาพ AIG
นิตยสารจีนไทย
บริการตั้งชื่อจีนให้ฟรี
ทีมงานใจดี
ยินดีให้ข้อมูล
ด้วยความเต็มใจ
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับของรางวัลจาก Bank of China
รับของรางวัลจาก Bank of China
รับของรางวัลจาก Bank of China
รับของรางวัลจาก Bank of China
ICBC แจกของรางวัลให้ผู้ถือบัตร
ICBC แจกของรางวัลให้ผู้ถือบัตร
ICBC แจกของรางวัลให้ผู้ถือบัตร
ICBC แจกของรางวัลให้ผู้ถือบัตร
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน