Orientation of New Student on Sep Semester 2017
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมกันยายน 2017

ปฐมนิเทศ กันยายน 2017 ประกัน AIG นิตยสารจีนไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน
บรรยากาศของงาน ทีมงานใจดี ยินดีให้ข้อมูล ด้วยความเต็มใจ
สอบถามได้เลย พี่ๆทุกคน พร้อมช่วยเหลือน้อง ด้วยความยินดี
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
บรรยากาศภายในงาน