Orientation of New Student on Sep 2011
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมกันยายน 2011

ปฐมนิเทศน์ กันยายน 2011 ธนาคารแห่งประเทศจีน นิตยสารจีน-ไทย P-PAC
ให้บริการเต็มที่ สอบถามปัญหา แนะนำการใช้ชีวิตในจีน แจกรางวัลผู้ตอบคำถาม
บรรยากาศภายในงาน