OREN ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมมีนาคม 2019
OREN Orientation of New Student on March Semester 2019

1 / 37
2 / 37
3 / 37
4 / 37
5 / 37
6 / 37
7 / 37
8 / 37
9 / 37
10 / 37
11 / 37
12 / 37
13 / 37
14 / 37
15 / 37
16 / 37
17 / 37
18 / 37
19 / 37
20 / 37
21 / 37
22 / 37
23 / 37
24 / 37
25 / 37
26 / 37
27 / 37
28 / 37
29 / 37
30 / 37
31 / 37
32 / 37

ปฐมนิเทศ มีนาคม 2019
พร้อมให้ข้อมูล
ประกันสุขภาพ AIG
นิตยสารจีนไทย
สมาคมนักเรียนไทยในจีน
ส่งของกลับไทย
ยินดีให้ข้อมูล
ด้วยความเต็มใจ
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพื่อเตรียมพร้อมเรียนต่อจีน
เพื่อเตรียมพร้อมเรียนต่อจีน
เพื่อเตรียมพร้อมเรียนต่อจีน
พาร์ทเนอร์มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พาร์ทเนอร์มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พาร์ทเนอร์มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พาร์ทเนอร์มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
ประชุมนักเรียนชุดแรก
ประชุมนักเรียนชุดแรก
ประชุมนักเรียนชุดแรก
ประชุมนักเรียนชุดแรก
ประชุมนักเรียนชุดแรก
ผู้สอบผ่านหลักสูตรภาษาจีนเตรียมความพร้อม